Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Nieuwe kerncentrales in Zeeland?

  Het Comité Borssele2Nee, ZMf en Wise maken zich zorgen over de ingrijpende plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland. Daarom hebben wij de lijsttrekkers van alle partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zeeland de volgende vraag voorgelegd:

  ‘Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de initiatieven van Delta en ERH voor de bouw van twee tot vier nieuwe kerncentrales in Borssele met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5.000 MW? Kunt u uw overweging toelichten?’

 2. Veiligheid Stationsbrug Middelburg

  Eind maart stelde GroenLinks vragen aan GS over de veiligheid op de Stationsbrug in Middelburg. Door verbeteringen in de verkeerssituatie over het tangent in Middelburg zou de functie van de brug worden gewijzigd in gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Gemeente Middelburg besloot de brug voorlopig niet autovrij te maken. Volgens GS zou het nooit de bedoeling zijn geweest de brug autovrij te maken. In de bijlage de antwoorden van GS.

  Lees verder
 3. N57 in het landschap van Walcheren

  Het heeft lang geduurd, maar de N57 is onlangs geopend. De aanleg van de N57 is altijd een gevoelig punt voor GroenLinks Middelburg geweest. De N57 is oorzaak van een flinke aanslag op het landschap van Walcheren. Hier stond tegenover dat Middelburg te maken had met een grote verkeersproblematiek o.a. op de Kaaienroute. Niet alleen de geluidsoverlast, te hoge concentraties fijnstof maar zeker ook de verkeersveiligheid op deze route vroegen om een oplossing .

  Lees verder
 4. Verkiezingsuitslagen Middelburg 1986-2011

  In de bijlage een grafiek van de uitslagen van de verkiezingen van afgelopen jaren.
  Het laat het trendverschil zien tussen de verkeizingen voor de gemeenteraad en de provincie bij de laatste vier verkiezingen voor beide besturen.

 5. 850 anti-kernenergieballonnen op het Binnenhof

  Een zee van gele ballonnen was op 17 mei te zien door het raam van de Thorbeckezaal in het Tweede Kamergebouw. De ballonnen stonden symbool voor de 85.000 (!) personen die al hebben getekend tegen kernenergie. Op het moment dat de ballonnen werden losgelaten, vond in de Tweede Kamer het vervolg plaats van het Algemeen Overleg over kernenergie.

  Lees verder
 6. Stationsbrug niet autovrij

  Afgelopen maandag werd in de raadsvergadering een motie aangenomen door de fracties van VVD, CDA, LPM, SGP en Duurzaam Rood die het mogelijk maakt de Stationsbrug voorlopig niet autovrij te maken. Er zou eerst een onderzoek moeten worden verricht. Dat druist in tegen de eerdere afspraken na de oplevering van de N57 de brug alleen toegankelijk te maken voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Bovendien zou zo de kaaienroute aanmerkelijk ontlast worden van autoverkeer. De PvdA en GroenLinks zijn daarop tegen, daarom zal vrijdagmiddag 1 april (geen grap!!) om 15.00 uur een actie worden gehouden op de Stationsbrug. GroenLinks roept je dan ook op aan de actie mee te doen!

 7. Ombuigingen of bezuinigingen

  Afeglopen maandag was de raadsveregadring van de gemeente Middelburg een belangrijk onderwerrp de bezuinigingen, of zijn het ombuigingen? Onderstaand de toespraak van onze fractievoorzitter, Luc Vandezande.

  Lees verder
 8. Stadstheater

  Vorige week maandag werd in het huidige theater een visieontwerp voor het nieuwe theater aan de bewoners gepresenteerd. Zo moet er binnen enkele jaren een einde komen aan de jarenlange zoektocht naar de juiste plek voor een nieuwe theater.

  Lees verder
 9. Onveilig transport kernafval

  GroenLinks stelt vragen over de veiligheid van kerntransporten. De vergunningverlening en rol van de Kernfysische Dienst (KFD, onderdeel vd VROM-inspectie) zijn o.a. volstrekt onduidelijk. De COVRA kon gisteren geen informatie verstrekken over deze zaak c.q. het was hun niet bekend.

  Lees verder