Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Huisvesting uitgenodigde vluchtelingen

  Het COA heeft een sleutelrol bij de selectie en training van uitgenodigde vluchtelingen. Uitgenodigde vluchtelingen zijn mensen die vaak al jaren in vluchtelingenkampen leven en niet terug kunnen naar het land van herkomst. Een deel van hen heeft medische problemen of is anderszins kwetsbaar.

  In internationaal verband zijn afspraken gemaakt om een bepaald aantal uitgenodigde vluchtelingen naar veilige landen te halen. Nederland neemt van 2008 tot en met 2011 per jaar gemiddeld 500 uitgenodigde vluchtelingen op.

  Lees verder
 2. Bezuinigingen Middelburg en Eneco-tour

  Op de raadsvergadering van maandag 16 april kwam de ondersteuning met een bedrag van € 50.000,= van de Eneco Tour ter sprake. Ondanks de enorme bezuinigingen waar de gemeente zich voor ziet geplaatst steunde de meerderheid van de gemeenteraad het voorstel om de komst van de eerste etappe van de Eneco Tour naar Middelburg mogelijk te maken. Een minderheid, waaronder de fractie van GroenLinks, was tegen. Hieronder de stemverklaring van de fractievoorzitter Luc Vandezande.

  Lees verder
 3. Sociaal beleid, mensen of stenen?

  GroenLinks Middelburg wil een duidelijke keuze maken in het sociaal beleid, dat we moeten bezuinigen en dat de gemeente daarbij minder geld ontvangt van het Rijk, en toch meer taken krijgt, is al een moeilijke opgave voor de Raad. Maar hoe je de bezuinigingen invult kan ook verkeerd uitvallen. Leny van den Heuvel, raadslid voor GroenLinks in Middelburg schreef in de Faam.

  Lees verder
 4. Restwarmte gebruik industrie Zeeland

  Gisteravond is de motie van GroenLinks over gebruik van restwarmte met algemene stemmen aangenomen. Aan de orde was een raadsvoorstel waarbij de klimaat ambitie werd vastgesteld. Middelburg wil in 2030 energie neutraal zijn. De motie over restwarmte sloot daar naadloos op aan.

  Lees verder
 5. Debat Borssele kan Zeeland Duitsers kosten

  Duitse toeristen gaan Zeeland mogelijk mijden als in Borssele een tweede kerncentrale wordt gebouwd. Het Kenniscentrum Kusttoerisme vreest dat de discussie over uitbreiding in Borssele slecht valt in Duitsland, waar een grote anti-kernenergiebeweging op gang is gekomen.

  Lees verder
 6. GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur alternatief voor Borssele II

  GroenLinks komt met een schoner en veiliger alternatief voor Borssele II, voor hetzelfde geld. Een kerncentrale kost tussen de € 4,5 en 6 miljard. Uit berekeningen van GroenLinks blijkt dat als dit geld geïnvesteerd wordt in energiebesparing en schone energie, dit evenveel stroom oplevert, een schoner milieu en meer werkgelegenheid. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Het fabeltje van Verhagen wordt hiermee doorgeprikt. Kerncentrales zijn niet goedkoper en leveren ook niet meer banen op.”

  Lees verder
 7. Afscheid Raad Joke van Nieuwenhuizen

  Met ingang van 1 september 2011 zal Joke van Nieuwenhuizen geen deel meer uitmaken van de Middelburgse gemeenteraad. Om persoonlijke redenen heeft zij er voor gekozen om als raadslid terug te treden. Joke heeft vanaf 2002 deel uitgemaakt van de raadsfractie en heeft 5 jaar als fractievoorzitter gefungeerd.

  Lees verder
 8. "Zeeuwse student dingt mee naar ASN Bank Wereldprijs met "zuurstofboerderij"

  Stuart Jansma - student in Middelburg - neemt deel aan de Wereldprijs 2011 met zijn project "zuurstofboerderij". Cyanobacteriën nemen CO2 op uit de lucht en samen met water zetten ze dit om in glucose met behulp van (zon)licht. Zuurstof wordt terug afgegeven aan de lucht. De geproduceerde glucose kan worden gebruikt als grondstof voor bio-ethanol.

  Lees verder
 9. Duurzame veeteelt: praat mee!

  Op www.duurzameveeteelt.nl kun je veel informatie vinden hoe het kan en zou moeten in Nederland. Enkele honderden hoogleraren beargumenteren hier dat het roer radicaal om moet voor een veesector die mens-, dier- en milieuvriendelijk is.
  Met de huidige gang van zaken rondom de EHEC-besmetting niet onbelangrijk!

  Lees verder
 10. Admiraal de Ruyterziekenhuis

  De CDA fractie in de gemeente Middelburg liet onlangs een ballonnetje op over steun aan het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Deze steun zou de komst van het ziekenhuis naar de Mortiere in Middelburg moeten bevorderen.

  Lees verder