Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks stelt vragen over bomenkap Emma

  Naar aanleiding van signalen van inwoners van Middelburg, zeer recent nog (zaterdag 27 februari) in een uitzending van Omroep Zeeland, waarin een Middelburgse inwoner hierover sprak, heeft onze fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

  Lees verder
 2. GroenLinks op peil

  Nog ruim twee weken te gaan en dan zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De ervaring leert dat landelijke peilngen vaak ook richtinggevend zijn voor lokale verkiezingen. Dat vind ik op zich geen probleem, zeker niet voor GroenLinks. De idealen zijn dezelfde.

  Lees verder
 3. GroenLinks Middelburg vraagt college gemeentelijke klimaattop

  GroenLinks roept de gemeente op te laten zien dat Middelburg een actieve rol speelt in het klimaatbeleid. Daartoe hebben alle gemeenten zich verplicht in een convenant met milieuminister Cramer. Daarom dient de fractie op 2 november een motie in waarin zij het college oproept om een gemeentelijke klimaattop te organiseren.

  Lees verder
 4. Guerrilla Gardeners actief in Middelburg

  Leden van GroenLinks hebben op woensdag 12 augustus flink de handen uit de mouwen gestoken om de vijver in het stadspark Molewater op te knappen. De actie is onderdeel van het van het landelijke project Guerrilla Gardeners van GroenLinks.

  Lees verder
 5. Nieuws vanuit de fractie, de Kwaliteitsatlas

  Een toekomstvisie voor Middelburg vanuit het college en de raad, de rode draad voor de komende bestuursperiode van Middelburg. GroenLinks heeft deze Kwaliteitsatlas mede vastgesteld, maar met kanttekeningen zoals verwoord in deze bijdrage, die we hebben uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van afgelopen maandag.

  Lees verder
 6. Nieuwsbrief augustus

  Guerilla Gardeners, een actie voor stadspark Molewater, 2e kerncentrale Borssele, ja/nee en de Gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2010.

  Lees verder
 7. Ruimte in Zeeland

  De visie van provinciale en gemeentelijke fracties van Groenlinks in Zeeland op de verdeling van ruimte.

  Lees verder