Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

  Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
  In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

  Lees verder
 2. Waar ging het nieuws over de afgelopen weken…. Orionis

  Het is u wellicht niet ontgaan dat de ene krantenkop volgde op de andere.

  “OR Orionis ook naar de rechter” “Democratisch gat wordt zichtbaar door Orionis” “Afwezigheid bestuur Orionis opmerkelijk”
  ”Orionis ontduikt minimumloon”
  “Bestuursleden Orionis geven verkeerd signaal”
  “Waar bemoeit rechter zich mee” “Grafimedia vormt probleem voor Orionis”

  Lees verder
 3. Theater en bezuinigingen

  Vorige week was het een bijzondere raadsvergadering zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen. Weer het theater waar de raadsleden over struikelden en waar maar geen overeenstemming over bereikt kan worden.
  GroenLinks heeft samen met D66 en de Christen Unie een motie ingediend. GroenLinks is van mening dat het niet past in de huidige crisissituatie, waarin we in Nederland verzeild zijn geraakt een duur theater te gaan bouwen.
  GroenLinks is van mening dat het er nu niet de tijd naar is geld te steken een onderzoek waarbij de uitkomst weer gaat leiden tot besluiteloosheid.

  Lees verder
 4. Bezorgdheid over reorganisatie Orionis

  De fracties van GroenLinks van de drie Walcherse gemeenten maken zich grote zorgen over de reorganisatie bij Orionis. Deze reorganisatie is nu al bijna 2 jaar bezig en er is nog weinig zichtbaar hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien.
  Met enige regelmaat worden de gemeenteraden op de hoogte gebracht over de voortgang en steeds wordt er weer een vertraging aangekondigd.

  Lees verder
 5. Sluit de deuren!!

  Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie. Al heel lang loopt deze discussie, in veel binnensteden wordt er al wat aangedaan. Gouda bijvoorbeeld past het in haar Duurzaamheidsbeleid. Hoe gaan we er mee om in Middelburg? Onderstaand de ervaring van onze fractievoorzitter Luc Vandezande

  Lees verder
 6. DWARS Zeeland stelt zich voor

  Vorig jaar werd DWARS Zeeland opgericht en dat vinden we leuk nieuws! Vier enthousiaste jongeren vormen de kopgroep en zijn actief in het organiseren van activiteiten en het bijwonen van bijeenkomsten. Zo vormen ze zich een mening over wat jongeren in Zeeland belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. En díe dingen wil DWARS inbrengen in de verkiezingsprogramma's - goed voor de jeugd, goed voor Zeeland!

  Lees verder
 7. Schriftelijke vragen n.a.v. "Sluit de deuren"

  Een open winkeldeur in de winter verslindt energie, zeker als daar ook nog eens een hete luchtblazer achter hangt. Het kost de ondernemer onnodig veel geld, het personeel heeft vaak last van de kou en kritische klanten ergeren zich aan de verkwisting van energie, zo schreef Luc Vandezande eerder op de website. Omdat Middelburg ambitieuze doelstellingen heeft voor een duurzaam energiebeleid stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over de open winkeldeuren.

  Lees verder
 8. Vragen over grondexploitatie Zeeuwse gemeenten

  De jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn vastgesteld; teer punt zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat financiële problemen uiteindelijk worden afgewenteld op de gemeenschap als geheel. De Gemeentewet bepaalt dat de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, en vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. GroenLinks informeert naar de verliezen:

  Lees verder
 9. "Sluit de deuren" 2

  En nog zijn niet alle deuren dicht of is men overtuigd van besparing met behoud van klanten. Een vervolg op de vragen aan het college.

  Lees verder
 10. Jan Scheffers (1936-2013)

  Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 overleed Jan Scheffers, een van de eerste leden van GroenLinks. Jan kwam vanuit de vroegere PPR. Veel meer was hij bekend vanuit zijn pastoraat; als Franciscaner was Jan werkzaam als industriepastor in Zeeland. Van zijn hand is het boek "Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal". Daarnaast was Jan medeoprichter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad.

  Lees verder