Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Vragen over grondexploitatie Zeeuwse gemeenten

  De jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn vastgesteld; teer punt zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat financiële problemen uiteindelijk worden afgewenteld op de gemeenschap als geheel. De Gemeentewet bepaalt dat de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, en vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. GroenLinks informeert naar de verliezen:

  Lees verder
 2. "Sluit de deuren" 2

  En nog zijn niet alle deuren dicht of is men overtuigd van besparing met behoud van klanten. Een vervolg op de vragen aan het college.

  Lees verder
 3. Jan Scheffers (1936-2013)

  Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 overleed Jan Scheffers, een van de eerste leden van GroenLinks. Jan kwam vanuit de vroegere PPR. Veel meer was hij bekend vanuit zijn pastoraat; als Franciscaner was Jan werkzaam als industriepastor in Zeeland. Van zijn hand is het boek "Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal". Daarnaast was Jan medeoprichter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad.

  Lees verder
 4. 5 JUNI - Nuttige FIETSTOCHT langs [leegstaande] bedrijfspanden / bedrijventerreinen

  Op 5 juni - Wereldmilieudag - fietste GroenLinks langs bedrijfspanden en over bedrijventerreinen om te wijzen op de vele leegstaande bedrijven. Zo wil bv. Middelburg bij Nieuw- en St. Joosland een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Volgens het Middelburgse college is er behoefte aan nieuw bedrijventerrein. Is dat zo? En hoe zit het met Veere en Vlissingen? Wat bereiken we met herstructurering, efficiënter ruimtegebruik, hergebruik - genoeg mogelijkheden die nieuw ruimtebeslag overbodig maken! GroenLinks maakte een fietstocht en ontdekte de mogelijkheden. Aan het eind van de tocht wachtte ons een drankje bij De Roode Leeuw in Nieuwland.

  Lees verder
 5. Schriftelijke vragen aan B&W over aankoop Attero door Delta

  Nog geen 3 maanden geleden gaf Delta aan dat zij er slecht voorstonden. Er moet bezuinigd worden, ook op personeel, en financiële uitglijders kan Delta zich niet meer veroorloven. Desondanks meldde het Financieel Dagblad dat Delta van plan is Attero over te nemen.

  Lees verder
 6. Bezuinigingstaakstelling Gemeente Middelburg

  Een bijdrage van GroenLinks in het puzzelwerk.

  De komende periode zal de gemeenteraad van Middelburg opnieuw belangrijke keuzes moeten maken als het
  gaat om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Vanuit het Rijk worden aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die uiteraard niet zonder gevolgen zullen blijven voor de uitkering uit
  het gemeentefonds. GroenLinks wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie over het stellen van prioriteiten.

  Lees verder
 7. Wat is er nou leuk aan raadslid zijn?

  Wie kan dat beter vertellen dan een raadslid? Leny van den Heuvel schreef onderstaand stuk voor De Faam. Laat je inspireren door Leny, en bedenk hoe je invloed uit kunt oefenen als raadslid of fractievolger!

  Lees verder
 8. Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

  Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
  In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

  Lees verder
 9. Waar ging het nieuws over de afgelopen weken…. Orionis

  Het is u wellicht niet ontgaan dat de ene krantenkop volgde op de andere.

  “OR Orionis ook naar de rechter” “Democratisch gat wordt zichtbaar door Orionis” “Afwezigheid bestuur Orionis opmerkelijk”
  ”Orionis ontduikt minimumloon”
  “Bestuursleden Orionis geven verkeerd signaal”
  “Waar bemoeit rechter zich mee” “Grafimedia vormt probleem voor Orionis”

  Lees verder