Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Trekdijk, Agro Bosbouw en Statiegeldalliantie

  Afgelopen maandag heeft onze fractievoorzitter Luc Vandezande opnieuw geprobeerd de besluitvorming rondom de Trekdijk van de agenda te krijgen en over de verkiezingen heen te tillen. Dat is helaas niet gelukt. Wel duidelijk wordt het dat hier rondom de verkiezingen een strijdpunt van komt, vanwege de positie van het grondbedrijf.

  Lees verder
 2. Analyse Trekdijk

  Trekdijk Groene Grens

  De Trekdijk is al jaren een splijtzwam in de gemeenteraad van Middelburg. Al in december 2008 trok de fractie van GroenLinks flink van leer toen de gemeente dit stuk grond wilde aankopen. Het belangrijkste argument destijds was de afwezigheid van behoefte aan een nieuw bedrijventerrein omdat in andere gemeenten genoeg geschikte bedrijventerreinen liggen. Daarnaast vond de fractie dat men niet over de A58 moest gaan omdat dit ten koste zou gaan van het het landschap. Ook zou het financiële risico’s opleveren en herstructurering verhinderen.

  Lees verder
 3. Verandering begint in Middelburg

  Verandering begint in Middelburg, stem daarom 21 maart GroenLinks. GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.

  Het is tijd voor verandering.

  GroenLinks staat voor eerlijk delen, betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest er voor klimaatverandering hard aan te pakken. We kiezen voor een groene en schone gemeente: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie. We moeten zuinig zijn op onze open ruimte, in en om de stad en de dorpen. We willen daarom niet dat overal gebouwd wordt, zonder dat het in samenhang gebeurt met de ons omliggende gemeenten.

  Lees verder
 4. Change starts in Middelburg

  Change starts in Middelburg: that’s why you should vote Groenlinks on 21 March. GroenLinks is working on an engaged society in which everyone benefits. Too many people are not receiving the appreciation they deserve. For this reason, we are tackling the uncertainty that people live in. It’s possible to have a nice residence, affordable health care, proper income, and a clean living environment for everyone.

  It’s time for change.

  GroenLinks stands for equally sharing, affordable health care for all ages. Being ill is bad enough in itself; it should not be the cause for financial trouble. Health care is not about profit but about taking care of people. The choices we make now affect the future of our children. GroenLinks chooses to combat climate change. We commit to a clean and green municipality, ensuring fresh air in our streets and stimulating the use of green energy. We should take care of our open space in and around the city and the villages. As such, we do not want construction work without coordination with the municipalities surrounding us.

  Lees verder
 5. Notulen ALV 30 mei 2017

  Aanwezig: Riet Beukert, Egbert Janssen Andeweg, Janine Cooijmans, Louise de Dreu, Gorana Kordis, Jeroen Portier, Maaike Walraven, Els Verhage, Frans van Spaandonk, Danielle Korber, Femke IJsseldijk, Leny van de Heuvel, Marianne Golstijn, Luc Vandezande, Adrie van ’t Westeinde, Petra de Ruiter, Trees van de Borgt, Juliën Bottse, Els Reims, Tiny Polderman, Reint Rengers, Jos Bom.

  Afwezig met kennisgeving: Marie Prins.

  Notuliste: Jos Bom

  Lees verder
 6. Raadsvergadering 24 oktober

  Leny van de Heuvel

  Afgelopen maandag sprak Leny van den Heuvel in de laatste raadsvergadering, waarin GroenLinks zich hard heeft gemaakt voor de WMO en Jeugdzorg. Helaas was het weer oppositie tegen coalitie voor het amendement wat ingediend werd door D66, SP en LPM. GroenLinks stemde voor. Het amendement en de inbreng van Leny tijdens de raad staan hieronder vermeld. De motie die we hebben ingediend hebben voor Essenvelt heeft het helaas niet gehaald, 5 voor, 23 tegen. De raad is blijkbaar niet zo groen als we dachten! Samen met de PvdA en de LPM waren we mede indiener van de motie Fonds cultuur, sport en onderwijs. Iedereen voor!!

  Lees verder
 7. Crowdfunding sluiting kerncentrales Tihange en Doel

  In Europa staan tientallen sterk verouderde kerncentrales. Het zou goed zijn als die zo spoedig mogelijk dichtgaan. Tihange 2 en Doel 3 springen er uit wat betreft de risico's. Hier lees je er meer over. Mocht er in Tihange of Doel een kernramp plaatsvinden, dan kunnen grote delen van Nederland ernstig radioactief besmet besmet raken. De oplossing is deze centrales onmiddellijk te sluiten. WISE heeft hiervoor een plan en is gestart met crowdfunding. Lees meer

 8. Geld voor Porthos?

  Afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering stemde de raad van Middelburg over het tijdelijk extra mensen aantrekken voor het uitwerken van een nieuwe structuur voor Porthos. Dat kost uiteraard geld. . GroenLinks diende een motie in om minder aan overhead en meer aan zorg te besteden. Alleen de fracties van D66, GroenLinks en LPM stemden maandagavond tegen. Ze vinden dat het mogelijk moet zijn om met het huidige aantal ambtenaren die nieuwe structuur te bedenken en uit te werken. 

   

  Lees verder
 9. Stop Brouwerseiland, de laatste kans!

  Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland 'ja' gezegd tegen de aanleg van villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk, want dit villapark zal de horizon domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Daarom stapt de Zeeuwse Milieufederatie naar de rechter, want alleen die kan de bouw nog stoppen. Jouw financiële steun is daarbij nodig. Er is een crowdfundingactie gestart en die loopt buitengewoon goed. Help je mee met de laatste loodjes?

 10. 25 juni: mensenketting eist sluiting Tihange

  tihange, kernenergie, belgië, kerncentrale, nonukes, nuclear, nucleair

  Op 25 juni vormen tienduizenden mensen samen een menselijke ketting die dwars door het Limburgse landschap loopt, van Aken (Duitsland) via Maastricht naar Tihange (België). Samen met groepen in Limburg zorgt WISE voor een groot aantal Nederlandse deelnemers. In aanloop naar 25 juni worden er informatieavonden georganiseerd, zullen lokale groepen bussen organiseren en wordt gezorgd voor materiaal. Meedoen? Meer informatie? => neem contact op.