Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Onze Boodschap voor 2019

  Vanavond, op maandag 12 november, gaf onze fractievoorzitter Leny van den Heuvel reactie op de programmabegroting van 2019. We besteden vooral aandacht aan duurzaamheid en het sociaal domein, maar ook de verschillende inwoners wiens belangen moeten verdedigen. Lees hieronder verder!

  Lees verder
 2. Raadsvergadering 16 april 2018

  Afgelopen maandag was de eerste inhoudelijke vergadering van de nieuwe Raad, eerder was er wel een informatievergadering over de coaltievorming, nu gingen de raadsleden zich buigen over de raadstukken, waaronder een amendement van Marianne Golsteijn en een aantal moties.

  Lees verder
 3. Coalitieonderhandelingen

  De coalitieonderhandelingen stonden deze week uiteraard veel in de belangstelling. Hoe hebben de onderhandelaars van onze fractie het ervaren? Wat gebeurt er als je te horen krijgt dat je op één punt al afgeserveerd wordt?

  Lees verder
 4. Raadsvergadering 5 maart 2018

  De laatste raadsvergadering met de oude raad. Op 21 maart zijn er verkiezingen en daarna wordt de samenstelling anders. Een aantal raadsleden hebben al besloten om na de verkiezingen niet terug te keren. Na de verkiezingen weten we hoe de zetelverdeling er uit gaat zien.

  Deze laatste raad had een flinke agenda en niet alles hebben we kunnen afwerken. De laatste 6 moties zijn dus doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering, na de verkiezingen.

  Lees verder
 5. GroenLinks komt op voor behoud landschap Trekdijk

  Afgelopen maandag kwam in de Commissie Ruimte de besluitvorming rondom de Trekdijk ter sprake. Onze fractievoorzitter Luc Vandezande vond het jammer dat er volgende week wordt gestemd. In het interview met Omroep Zeeland: "We hadden uitstel verwacht gezien de commotie die is ontstaan rondom het bedrijventerrein. Ik zou zeggen: wacht eerst de stem van de Middelburger af." GroenLinks had het zuiverder gevonden om de hele besluitvorming na 21 maart te nemen. "Nu is een rijdende trein op de rails gezet die moeilijk meer te stoppen is."

   

  Lees verder
 6. Verandering begint in Middelburg

  Verandering begint in Middelburg, stem daarom 21 maart GroenLinks. GroenLinks bouwt aan een betrokken samenleving waarin iedereen erop vooruitgaat. Te veel mensen krijgen op dit moment niet de waardering die ze verdienen. De onzekerheid waar veel mensen nu in leven, pakken we daarom hard aan. Het kan wel: voor iedereen een fijne woning, betaalbare zorg, een goed inkomen en een schone leefomgeving.

  Het is tijd voor verandering.

  GroenLinks staat voor eerlijk delen, betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Wat we nu doen of laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest er voor klimaatverandering hard aan te pakken. We kiezen voor een groene en schone gemeente: we zorgen voor schone lucht in onze straten en stimuleren duurzame energie. We moeten zuinig zijn op onze open ruimte, in en om de stad en de dorpen. We willen daarom niet dat overal gebouwd wordt, zonder dat het in samenhang gebeurt met de ons omliggende gemeenten.

  Lees verder
 7. Notulen ALV 30 mei 2017

  Aanwezig: Riet Beukert, Egbert Janssen Andeweg, Janine Cooijmans, Louise de Dreu, Gorana Kordis, Jeroen Portier, Maaike Walraven, Els Verhage, Frans van Spaandonk, Danielle Korber, Femke IJsseldijk, Leny van de Heuvel, Marianne Golstijn, Luc Vandezande, Adrie van ’t Westeinde, Petra de Ruiter, Trees van de Borgt, Juliën Bottse, Els Reims, Tiny Polderman, Reint Rengers, Jos Bom.

  Afwezig met kennisgeving: Marie Prins.

  Notuliste: Jos Bom

  Lees verder
 8. Raadsvergadering 24 oktober

  Leny van de Heuvel

  Afgelopen maandag sprak Leny van den Heuvel in de laatste raadsvergadering, waarin GroenLinks zich hard heeft gemaakt voor de WMO en Jeugdzorg. Helaas was het weer oppositie tegen coalitie voor het amendement wat ingediend werd door D66, SP en LPM. GroenLinks stemde voor. Het amendement en de inbreng van Leny tijdens de raad staan hieronder vermeld. De motie die we hebben ingediend hebben voor Essenvelt heeft het helaas niet gehaald, 5 voor, 23 tegen. De raad is blijkbaar niet zo groen als we dachten! Samen met de PvdA en de LPM waren we mede indiener van de motie Fonds cultuur, sport en onderwijs. Iedereen voor!!

  Lees verder

Pagina's