Raadsvergadering 25 juni 2013, standpunt Orionis

De gemoederen blijven ons bezighouden, vooral wegens het uitblijven van reacties van het college op het amendement en de schriftelijke vragen. Tijdens de vergadering van Dinsdag 25 juni sprak onze woordvoerder Leny van den Heuvel over de gang van zaken als volgt:

Het is niet de eerste keer dat GroenLinks grote vraagtekens zet bij dit dossier. De tekorten stapelen zich op, de reserves zijn leeg en we krijgen steeds weer positieve verhalen om ons te laten geloven dat het wel mee valt met de bedrijfsvoering.

De reorganisatie levert financiële voordelen op zo, laat de rapportage en begroting ons geloven. Voorzitter wij zien dit niet. Wij zien dit al langer niet en we maken ons hele grote zorgen. Als we niet op tijd ingrijpen wordt dit eenzelfde fiasco als het vorige dossier (noot ter verduidelijking, de schouwburg) en gaat het de gemeente wederom erg veel geld kosten.

GroenLinks wil hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

De motie van het CDA en de LPM spreekt ook deze zorgen uit en vraagt om meer duidelijkheid en het stoppen met het schetsen van mooie scenario’s m.b.t. de bedrijfsvoering. Wij delen dit.

In de motie wordt het college opgedragen de raad meermalen te informeren.

GroenLinks is echter erg benieuwd of dit ook gaat gebeuren. Wij hebben daar weinig vertrouwen in.

In de raadsvergadering van 17 december vorig jaar hebben een aantal partijen, waaronder GroenLinks, een amendement ingediend waarin het college opgedragen is om vóór 1 maart van dit jaar met een voorstel te komen tot een sluitende begroting. Hierover zijn ook schriftelijke vragen gesteld in april. Het antwoord op deze verzoeken is steeds achterwege gebleven. Wij vragen ons daarom ook af of een dergelijk verzoek in deze motie wél een antwoord krijgt.

Wij zijn daarom benieuwd naar de reactie van de wethouder op deze motie. Die reactie zal wat GroenLinks betreft bepalend zijn hoe wij omgaan met dit raadsvoorstel.  

 

Na de schorsing

De wethouder heeft ons dus met zijn vele woorden niet gerustgesteld, erger nog, ons vertrouwen is nog meer gezakt.

Het beeld wat geschetst wordt is te rooskleurig en je kunt de oorzaken van de tekorten die er ontstaan niet allemaal verwijten aan het landelijk beleid. Natuurlijk krijgen we minder geld, natuurlijk moeten we daar rekening mee houden. Maar een reorganisatie die al meer dan 2,5 jaar duurt is zeker geen besparing op het budget, erger nog, het hakt er heel erg in. Dan hebben we het nog maar niet over de bezoldiging van de interim-directeur.

GroenLinks kan en wil niet mede verantwoordelijk zijn over deze begrotingswijziging en zal dus tegen het raadsvoorstel stemmen. Met deze tegenstem hopen wij te bereiken dat het Dagelijks Bestuur (noot, van Orionis) zich beraadt over deze begroting en andere keuzes gaat maken.

In de pers: 

PZC, Raad Middelburg baalt van bodemloze put Orionis.