Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet 2

Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden. GroenLinks stelde vragen aan het College in februari van dit jaar. Het College reageerde, onderstaand de reactie van onze fractievoorzitter.

Sinds 1 januari is de controle op de verkoop van alcohol in supermarkten en horeca overgegaan naar de gemeentes. In een interview in de PZC erkende Burgemeester Bergmann van Middelburg dat de controle nog niet geregeld is. Er wordt nog gesproken met andere gemeentes en handhavers/controleurs moeten nog opgeleid worden. En dat maakt mij behoorlijk nerveus. Want controle is echt broodnodig! Dat besef drong diep tot me door toen ik een aantal jaren geleden aan een barman in een Middelburgse horecagelegenheid vroeg of hij alcohol schonk aan duidelijk dronken jongeren. Zijn antwoord schokte me. Als ze het hier niet krijgen, krijgen ze het wel ergens anders, zei hij. Alcoholmisbruik onder jongeren is een ernstig probleem. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel drinken bij jongeren blijvende schade aanricht. Dus stelde ik als fractievoorzitter van GroenLinks naar aanleiding van het interview kritische vragen aan de burgemeester. De antwoorden die ik vandaag kreeg stellen mij niet gerust. De burgemeester geeft in zijn antwoord aan dat er eigenlijk niet genoeg geld uit den Haag komt om voldoende te controleren. Daarnaast vindt hij dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Prima, maar zegt de burgemeester nu dat bij gebrek aan geld ouders voortaan hun kinderen naar horeca gelegenheden moeten volgen om te verhinderen dat ze teveel drinken? Dat hoop ik toch niet! Moeten we dan maar rekenen op de goodwill van de horeca ondernemers? Natuurlijk, niet elke horeca ondernemer of barman zal zich onverantwoord gedragen. Maar de slager het eigen vlees laten keuren, dat is niet verstandig.Voor de gezondheid van onze jongeren moet er stevig gecontroleerd worden. Dat zeg ik als ouder, als leraar en ook als raadslid. En ik raad alle inwoners die het met me eens zijn, dat aan raad en college duidelijk te maken. Reageren? Luc_vandezande@hotmail.com of via het reactieformulier.