Handhaving door gemeente in kader van de nieuwe Drank –en Horecawet

Sinds 1 januari 2013 is de controle op en de handhaving van de nieuwe en verstrengde Drank- en Horecawet een taak van de gemeenten geworden.
In een artikel in de PZC geeft burgemeester Bergmann van Middelburg aan dat deze handhaving nog niet geregeld is en dat dit nog minstens enige maanden gaat duren. Reden voor GroenLinks schriftelijke vragen te stellen aan het college. Immers, het was al lang bekend dat het toezicht naar de gemeente zou worden overgeheveld.

Gezien de voortschrijdende kennis over de negatieve invloed van overmatig alcoholgebruik op de hersenen van jonge mensen lijkt het de fractie van GroenLinks van groot belang hierop als gemeente goed toezicht te houden en misstanden op te sporen.Het is voor de fractie van GroenLinks dan ook onbegrijpelijk dat bij het ingaan van de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari de gemeente controle en handhaving niet geregeld had en nu eind februari 2013 nog steeds niet geregeld heeft.GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen gesteld:1. Wordt het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren zoals die als doelstelling is opgenomen in de nieuwe Drank- en Horecawet door het College van B&W als belangrijk en prioritair beschouwd?2. Deelt het College van B&W met GroenLinks de mening dat een effectieve handhaving een belangrijke en onmisbare voorwaarde is om deze doelstelling te bereiken?3. Is het College van B&W het met GroenLinks eens dat het college al geruime tijd op de hoogte is van het feit dat bij invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet de handhaving op deze wet een gemeentelijk taak zou worden?4. Kan het College van B&W de Fractie van GroenLinks uitleggen waarom de handhaving, ondanks deze voorkennis op dit moment nog steeds niet geregeld is , er nog geen duidelijk plan is en handhavers nog moeten opgeleid worden?Zie ook het artikel in de PZC