Theater en bezuinigingen

Vorige week was het een bijzondere raadsvergadering zoals u wellicht in de media hebt kunnen lezen. Weer het theater waar de raadsleden over struikelden en waar maar geen overeenstemming over bereikt kan worden.
GroenLinks heeft samen met D66 en de Christen Unie een motie ingediend. GroenLinks is van mening dat het niet past in de huidige crisissituatie, waarin we in Nederland verzeild zijn geraakt een duur theater te gaan bouwen.
GroenLinks is van mening dat het er nu niet de tijd naar is geld te steken een onderzoek waarbij de uitkomst weer gaat leiden tot besluiteloosheid.

De Motie:1.    de stadsschouwburg in de huidige vorm te handhaven2.    te onderzoeken wat het gewenste culturele ambitieniveau van Middelburg is3.    te onderzoeken van een theaterfunctie in Middelburg eventueel gekoppeld aan meerdere functies4.    de raad een aangepast voorstel te doen m.b.t. de kaders van het MolenwaterparkWij vinden nog steeds dat gezien de veranderde omstandigheden je nu eerst maar eens goed moet nadenken, voordat er weer overgegaan wordt tot het stapelen van stenen.Helaas kregen we voor onze standpunten geen meerderheid in de raad. Ook over de motie van het CDA die een stuk in de buurt kwam van de gedachtegang van GroenLinks haalde het niet doordat de stemmen staakten.Dezelfde klucht zal in de volgende raadsvergadering voor de derde keer opgevoerd worden.BurgerinitiatiefMeer als 12% van de kinderen binnen onze gemeente leeft in armoede. Dit is ontoelaatbaar in onze maatschappij.Er stond een burgerinitiatief op de agenda waarin het college van B&W gevraagd wordt te onderzoeken of er geld vrij gemaakt kan worden, buitenom het minimabeleid wat er al is, om deze armoede te bestrijden.In de commissievergadering heeft GroenLinks zich voor meer als 100% achter het burgerinitiatief geschaard. Dat kinderen al starten met ongelijke kansen, omdat zij moeten opgroeien in armoede, is vreselijk en eigenlijk niet toelaatbaar.In de commissie vergadering, twee weken voor de raadsvergadering,  bleek GroenLinks alleen te staan in het steunen van dit initiatief.Voor de raadsvergadering hadden drie coalitiepartijen een amendement ingediend om extra financiële middelen te zoeken binnen het minimabeleid.Onze fractie vindt dit niet acceptabel. Als je extra geld nodig hebt om deze kinderarmoede te bestrijden moet je dat niet weghalen bij mensen die toch al weinig hebben.Wij hebben daarom een dringend beroep gedaan op de andere fracties:

“Laat uw politieke belangen even varen en kies voor de kinderen in armoede in onze stad”.

Niet wéér vooruit schuiven nu is actie nodig. Het kan toch niet zo zijn dat GroenLinks de enige partij is in deze raad die dit burgerinitiatief steunt!Helaas, het burgerinitiatief heeft het niet gehaald. De raad kwam niet verder als het steunen van een amendement, ingediend door de drie coalitiepartijen,  wat het burgerinitiatief helemaal uitgekleed heeft.Toch blijven wij op allerlei manieren proberen op te komen voor de minima!