Jan Scheffers (1936-2013)

Afgelopen vrijdag 25 januari 2013 overleed Jan Scheffers, een van de eerste leden van GroenLinks. Jan kwam vanuit de vroegere PPR. Veel meer was hij bekend vanuit zijn pastoraat; als Franciscaner was Jan werkzaam als industriepastor in Zeeland. Van zijn hand is het boek "Gedreven leven, reflecties op een levensverhaal". Daarnaast was Jan medeoprichter van het Zeeuws Sociaal-Ethisch Beraad.

Samen met Martine, zijn levensgezel, zette hij Capuchon op, een centrum voor ontmoeting, waar ook wij wel vergaderden.

Wij herinneren ons Jan Scheffers als een bewogen mens, die zich liefdevol liet leiden door de nood van medemensen.

Op zaterdag 2 februari a.s. om 12.00 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden op de algemene begraafplaats in Middelburg.

Wij wensen Martine veel sterkte.

BESTUUR GROENLINKS ZEELAND

______________________________________________________________________________

PZC: Arbeidspastor Jan Scheffers overleden