Crisis en verschuiving van taken naar gemeente

De verplaatsing van taken van de provincie en het rijk naar de gemeente levert heel wat discussie op (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO). De fractie van GroenLinks Middelburg blijft zich inzetten voor goede zorg, betaalbaar, en op vormen waar je als afnemer ook invloed op hebt! Onderstaand de bijdrage van Leny van den Heuvel aan de gemeentepagina in de Faam van deze week.

Crisis, bezuinigen, decentraliseren, allemaal termen waar we dagelijks mee te maken hebben. We kunnen er niet omheen!De landelijke overheid legt steeds meer taken op het bordje van de gemeente en wil daarbij dat dezelfde taken uitgevoerd worden maar met 15% minder Rijksgeld. Er staat veel te gebeuren bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO. Jeugdhulpzorg, passend onderwijs en AWBZ- functie begeleiding zijn, om er een paar te noemen, taken die de gemeente moet gaan uitvoeren. Alle inwoners van onze stad krijgen op de een of andere manier hiermee te maken.GroenLinks vindt het heel erg belangrijk dat mensen zelf kunnen blijven kiezen hoe ze hun leven willen inrichten. Ook als ze voor een deel afhankelijk worden van zorg door derden. Een Persoons Gebonden Budget ( PGB ) is een middel waarbij mensen zelf kunnen kiezen welke zorg zij zelf inkopen. De fractie van GL Middelburg zet zich als sinds de bekendmaking van de decentralisaties in voor het behoud van o.a. het PGB in Middelburg. In de raadsvergadering van september stond de “houtskoolschets” op de agenda. Deze schets geeft richting aan het klantproces bij maatschappelijke ondersteuning zoals we dat in de toekomst vorm willen gaan geven.Tijdens deze raadsvergadering hebben wij een amendement ingediend waarin het verzoek om het  PGB ook in deze houtskooltekst op te nemen. Het kan er maar vast in staan! Het amendement haalde het niet maar we kregen wel de toezegging dat deze mogelijkheid behouden blijft mits de landelijke politiek ons dit toelaat.We zullen de ontwikkelingen rond de PGB dan ook met grote aandacht blijven volgen.Wij blijven in de raad alert op deze ontwikkelingen en zullen de controle hierop blijven uitoefenen.Bezuinigingen, oké het moet, maar dan wel eerlijk delen. GroenLinks komt op voor alles wat kwetsbaar is! Tijdens de komende bezuinigingsrondes een item wat we zeker niet uit het oog zullen verliezen. Als het moet blijf ik die roepende in de woestijn, weet u nog!Leny van den HeuvelRaadslid GroenLinks Middelburglvdheuvel65@gmail.com

Reageren kan per mail of via het reactieformulier