GS niet verontrust nav GroenLinks-vragen over onderzoek naar mogelijke haarscheurtjes kerncentrale Borssele

Naar aanleiding van de uitzending van Een Vandaag op 17 september jl. stelde Leen Harpe vragen inzake verzoek onderzoek naar haarscheurtjes in de kerncentrale Borssele. Vandaag ontvingen we de antwoorden van GS, die zeggen niet verontrust te zijn. [In bijlage de antwoorden]

Toelichting

De kerncentrales Doel en Tihange veroorzaken grote onrust bij onze zuiderburen. In het reactorvat van Doel 3 zijn meer dan 8000 haarscheurtjes ontdekt. In het vat van de centrale Tihange 2 zijn vorige week ook dezelfde haarscheurtjes gevonden. De reactorvaten van deze twee centrales zijn destijds gesmeed door De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Het reactorvat in Borssele is van dezelfde komaf.

De GroenLinks Statenfractie is pas gerust gesteld, wanneer een externe onafhankelijke derde onderzoek doet naar de mogelijke aanwezigheid van haarscheurtjes en de mogelijke gevolgen daarvan

Vragen [antwoorden: zie bijlage]

  1. Bent u bekend met de berichtgeving van ‘één vandaag’ en heeft u dat verontrust?
  2. De KC Borssele is de afgelopen 35 jaar niet op haarscheurtjes gecontroleerd, aldus ‘één vandaag’. Is die informatie juist?
  3. Eerder concludeerde u dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Ligt het niet voor de hand, nu er steeds meer berichten komen van gelijksoortige kerncentrales en sluiting ervan, ook extra onderzoek te doen?
  4. Zou dit onderzoek dan uitgevoerd kunnen worden door een neutrale derde, die geen binding heeft met de ministeries van EL&I en/of I&M

_______________________________________________________________________

EenVandaag 17 september 2012: Kerncentrales DOel en Tihange gevaarlijk?

PZC 18 september 2012: Roep om onderzoek naar haarscheurtjes kerncentrale Borssele

Zie ook de vragen die Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren hierover stelde in augustus jl.