Wijktafels

Afgelopen weken zijn er in de wijken weer wijktafelbijeenkomsten geweest. Vast agendapunt op deze wijktafels was de uitwerking op wijkniveau van de bezuinigingen op het openbaar groen. GroenLinks heeft destijds ingestemd met de bezuinigingen op het openbaar groen. Niet omdat wij vinden dat er minder openbaar groen moet komen, integendeel zelfs, maar wij vinden dat het wel wat efficiënter kan en wij hebben niet zoveel met roze “Giro” tulpen en drijvende “begoniaschuiten” .

Bij de voorstellen die op de wijktafels komen zien we voorstellen waarbij vooral plantvakken die veel onderhoud vergen zullen verdwijnen. Gelukkig zien we ook initiatieven van wijkbewoners die zeggen zelf bij te willen dragen in het onderhoud van het openbaar groen. De wijk de Griffioen is daar een goed voorbeeld van en als gemeente zouden we meer van dit soort initiatieven moeten faciliteren. Het openbaar groen wordt dan niet een gebied dat “ze” netjes moeten houden maar wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners. Dat is niet alleen goed voor het groen maar is ook goed voor de sociale samenhang in de wijk.  Ik hoop dat er veel van dit soort initiatieven ontstaan. Op die zelfde wijktafels vroeg Kees Veldkamp, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Bijenhoudersvereninging aandacht voor het jaar van de bij. Het gaat slecht met de bijen en als het slecht gaat met de bijen gaat het ook slecht met de natuur omdat deze noodzakelijk zijn voor de vermeerdering van planten. Hij riep mensen op om vooral planten in te zaaien die goed zijn voor de bijen, niet alleen in de eigen tuin maar ook, als dat kan, in het openbaar gebied.  Bijenplanten zijn trouwens ook leuk om naar te kijken. Op deze wijktafels vielen de groene zaken samen, minder cultuurlijk groen, meer initiatief van uit bewoners en meer natuurlijk groen die een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van de biodiversiteit.En dit is waar GroenLinks voor staat.