Moties over PGB, GGZ, ISK en fiets parkeren

Als kersvers raadslid begin ik het steeds leuker te vinden om mede verantwoordelijk te zijn voor het wel en wee in de gemeente Middelburg. Raadswerk is gewoon leuk! Heeft natuurlijk ook te maken met wat je er zelf van wil maken.
Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 12 maart kwamen een aantal moties aan de orde.

Motie behoud van het PGB in de WMODe fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend om het college, vooruitlopend op de voornemens van het kabinet, de functie begeleiding van de AWBZ over te laten hevelen naar de WMO van de gemeente. GroenLinks is van mening dat nu al een regionale PGB-regeling ontwikkeld moet worden. Voor mensen die nu gebruik maken van een PGB voor ondersteuning of mensen die daar gebruik van moeten gaan maken kan dit een hele geruststelling zijn als ze weten waar ze aan toe zijn als deze regeling per 1 januari 2013 naar de gemeente toe gaat.Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De CU en Duurzaam Rood steunden de motie maar de andere partijen verschuilden zich weer achter het landelijke beleid.Motie eigen bijdrage GGZDe LPM heeft een motie ingediend om de eigen bijdrage die straks gevraagd wordt aan mensen die gebruik maken van de diensten van de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) te compenseren uit de Bijzondere bijstand. De vrees is dat cliënten die aangewezen zijn op psychiatrische zorg, de zorg gaan vermijden vanwege een eigen bijdrage. De fractie van GroenLinks heeft deze motie gesteund en verdedigd.Als raad hebben we toch een zorgplicht naar onze bewoners die er zelf niet meer uit komen!!!!!Helaas ook deze motie heeft het niet gehaald omdat die voorbarig zou zijn, en ook hier verschuilde men zich weer achter het landelijk beleid. De CU en GroenLinks waren de enige partijen die deze motie steunden.GroenLinks is en blijft van mening dat de drempel voor deze groep mensen hoger wordt en dat hulp inroepen daardoor minder zal worden met alle gevolgen van dien.Motie definitieve huisvesting Internationale Schakelklas (ISK)De VVD heeft een motie ingediend n.a.v. de commotie die is ontstaan rondom het huisvesten van deze schakelklas bij de ABS en kinderdagverblijf Koozie op het Molenwater.Naar aanleiding van deze commotie is het huisvestingsplan onderwijshuisvesting uit 2009, dat door de raad is goedgekeurd, uit de lade gehaald. Daarin wordt gesteld dat er voor het ISK een definitieve huisvesting gezocht moet worden. De kosten voor deze definitieve huisvesting bedroegen ca. € 735.000. Het college heeft echter verzuimd de financiële middelen voor het plan te reserveren.In de motie wordt het college opgeroepen om voor definitieve huisvesting voor het ISK te zorgen. Dit onderwerp was eerder aan de orde geweest in de commissie MAZA van 29 feb.  GroenLinks stelde kritische vragen over hoe het toch kan dat de raad een onderwijs huisvestingsplan goedkeurt en dat het college daar dan geen uitvoering aangeeft. De wethouder onderwijs (De Graaf) had deze vraag kennelijk niet verwacht en wist dan ook geen antwoord te geven. De wethouder grondbedrijf (De Vries) vond dit kennelijk te gênant en bedacht ter plekke een antwoord. Het geld had uit de reserve strategische projecten moeten komen, maar omdat er te weinig grond wordt verkocht is het geld er niet. Dit college maakt goede onderwijshuisvesting daarmee afhankelijk van de grondverkoop. Deze motie heeft het niet gehaald omdat geen geld beschikbaar was. Het college was ook niet bereid om toezeggingen te doen wanneer de ISK wel over een definitieve ruimte kon beschikken.GroenLinks heeft deze motie gesteund en mede verdedigd omdat wij vinden dat deze groep jongeren het verdiend om een definitieve plek met leeftijdsgenoten te krijgen binnen het onderwijs in Middelburg c.q. Walcheren.

Motie fiets parkeren

De LPM en de CU dienden een motie in die er op gericht was het aantal fietsparkeerplaatsen in de winkelstraten verder uit te breiden. GroenLinks heeft deze motie niet gesteund. Gelukkig zien we dat steeds meer mensen die fiets nemen om naar de binnenstad te komen. Op sommige dagen leidt het parkeergedrag van sommigen tot overlast. Winkels zijn soms slecht toegankelijk vanwege de vele geparkeerde fietsen. Wij vinden dat het aantal fietsen in de winkelstraten terug gedrongen moet worden door aan de randen van die straten meer fietsparkeerplaatsen te maken. Zo wordt verrommeling van de winkelstraten tegen gegaan. Wij vinden dat in de winkelstraten wel geparkeerd mag worden, maar vooral het lang parkeren moet worden ontmoedigd. Uitbreiding van de fietsbeugels trekt juist parkeerders aan. Wij houden vast aan de lijn die nu uitgezet is: Bevorderen van fiets parkeren aan de randen van het kernwinkelgebied.