Initiatiefvoorstel Gemeentelijke communicatie

Samen met de ChristenUnie (initiatiefnemer), LPM en Duurzaam Rood diende GroenLinks een initiatiefvoorstel in gericht op verbetering van de communicatie tussen de gemeente en de burgers.
De aanleiding tot dit initiatief zijn signalen van burgers die verontwaardigd waren over het goed en tijdig informeren.

Het voostel hebben we onderbouwd met een aantal voorbeelden. In het voorstel staat dat er vanuit de raad een werkgroep wordt samengesteld die hierin het voortouw gaat nemen en de regie gaat voeren.Een dergelijk initiatief vanuit de raad is nieuw en daar moeten mensen (raadsleden vanuit de coalitie  en college) nog aan wennen. Het is daarom ook zeer verrassend dat het initiatiefvoorstel met 11 stemmen voor en 8 tegen is aangenomen.De initiatiefnemers zitten allen in de werkgroep en zullen samen met de griffier en indien nodig ambtelijke ondersteuning op korte termijn aan het werk gaan.Ik zal u via deze site op de hoogte houden van de meest belangrijke zaken in de voortgang.