STAPPEN VOOR NATUUR: wandel mee in Plan Tureluur! [24 mrt.]

Op zaterdag 24 maart wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur. De afdeling nodigt iedereen uit om samen te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom brengen we dit gebied onder de aandacht en maken een wandeling maken o.l.v. ecoloog John Beijersbergen. TK-lid Linda Voortman en Statenlid Leen Harpe wandelen ook mee.

STAPPEN VOOR NATUUR: wandel mee in Plan Tureluur!

Locatie: Plan Tureluur, start bij Restaurant De Heerenkeet, Boogerdweg 1, 4321 SN KERKWERVETijdstip: Verzamelen met koffie/thee vanaf 9:30 uur, start om 10:00 uur.

Op zaterdag 24 maart a.s. wandelt GroenLinks Zeeland in Plan Tureluur [omgeving Kerkwerve-Zierikzee]. De afdeling nodigt iedereen uit om vanaf circa 9:30 uur samen te genieten van het vele moois dat Nationaal Park Oosterschelde met als onderdeel plan Tureluur  te bieden heeft. De verdere ontwikkeling van Plan Tureluur komt door de kabinetsplannen om drastisch te bezuinigen op natuur ernstig in gevaar. Daarom willen we onder de aandacht brengen waarom de ontwikkeling van dit gebied van bijzondere waarde is en een wandeling maken door het gebied o.l.v. ecoloog John Beijersbergen van Ecologisch Adviesburo Duin en Delta in Kerkwerve.

Ontwikkelingsplan voor de Oosterschelde | Plan Tureluur

De Oosterscheldekering is als getijdendoorlatende dam gebouwd, maar toch is het verschil tussen hoog en laag water met een kwart verminderd. Het oppervlak aan bij eb droogvallende slikken en zandplaten is daardoor afgenomen. Schorren groeien niet meer en verdrogen doordat ze niet meer overspoeld worden.

Om het verlies aan natuur te compenseren, wordt het natuurontwikkelingsproject Plan Tureluur uitgevoerd. Hiervoor zijn 44 gebieden geselecteerd waar mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling. Buitendijks wordt geprobeerd om de afname van schorren te compenseren en duinen te ontwikkelen. Binnendijks worden met behulp van bulldozers en verhoging van het waterpeil moerassen gecreëerd. Zowel brakke of zoute moerassen in de lagere gelegen gebieden als zoete op hogere locaties.

De tureluur is gekozen als symbool van het natuurontwikkelingsplan. Je kunt de tureluur het hele jaar door aantreffen in de Oosterschelde. De tureluur broedt op de schorren en in de zilte graslanden. Daarnaast is deze vogel het hele jaar door aanwezig op de slikken, in de inlagen en andere drassige terreinen aan de binnenkant van de dijk. De tureluur profiteert volop van de natuurontwikkeling. Het broedgebied wordt fors groter en ook buiten het broedseizoen zal er ruimte zijn om voedsel te zoeken of te rusten.

Voor meer informatie over Plan Tureluur en Nationaal Park Oosterschelde:http://www.np-oosterschelde.nl/documents/natuur/plan-tureluur.xml?lang=n...

Met de plannen van dit kabinet wordt Plan Tureluur niet afgemaakt, terwijl de natuuronwikkeling van groot belang is voor het behoud van de bijzondere natuur van de Oosterschelde. We maken daarom een wandeling door dit mooie stukje Nederland. Met de wandeling genieten we van de rijkdom van de Oosterschelde en protesteren we tegen de bedreiging van het gebied. Op de wandeling komen we onderweg een van de bekende Oosterscheldezuiltjes tegen met uitleg en kaartmateriaal over Plan Tureluur.

Geniet met ons van dit unieke natuurgebied nu het nog kan!De 2 miljoen toeristen per jaar in Zeeland komen hier niet voor de industrie...

Wanneer:zaterdag 24 maart 2012

Waar:[start bij] Restaurant De Herenkeet, Boogerdweg 1, 43211 SN  KERKWERVE

Wie:Onder leiding van John BeijersbergenMet Tweede Kamerlid Linda Voortman, fractievoorzitter/Statenlid Leen Harpe en vele anderen.

GratisMeewandelen is vanzelfsprekend gratis. Tijdens de tocht bieden we je graag een [warm] drankje aan. Wie wil meewandelen kan zich opgeven via campagnezeeland@groenlinks.nlNeem voor meer informatie contact op met:Femke IJsseldijk [bestuursondersteuner], telefoon 06 - 52 06 58 22

__________________________________________________________________________

Aan alle kanten wordt de natuur in Nederland bedreigd. De plannen van Bleker [zie hieronder] betekenen slechter beheer en het verlies van natuurgebieden. Daarnaast hebben we nu een kabinet wat in hoog tempo 800 kilometer aan rijstroken aanlegt [verbreding en nieuwe wegen].Wat zijn de plannen van Bleker?

  • Bezuinigt gedurende kabinetsperiode 72% op natuur.
  • Maakt de Ecologische hoofdstructuur kleiner en decentraliseert het beleid, zonder de daarvoor benodigde gelden en middelen voor provincies (natuurakkoord).
  • Past de regelgeving aan en heft hiermee bescherming op van gebieden en ook van soorten dieren (natuurwet).

NatuurakkoordBleker decentraliseert het natuurbeleid naar provincies. Door de nog nooit eerder vertoonde bezuinigingen van 72% op natuur krijgen deze jaarlijks slechts 100 miljoen voor het beheer van de bestaande natuur, terwijl volgens de provincies 250 miljoen nodig is. Verder wordt de Ecologische Hoofdstructuur verkleind van 728.500 hectare naar 600.000 hectare en schrapt Bleker de robuuste  Verbindingszones, en daarmee een ruggengraat van de EHS. Ook de internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan raken hierdoor volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ver uit zicht.

NatuurwetDe nieuwe Wet natuur – ook wel Blekers natuurwet genoemd – moet de opvolger worden van drie bestaande natuurwetten: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De bedoeling is dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.In het regeerakkoord staat dat er 600 miljoen euro moet worden bezuinigd op het natuurbeleid. Hoe wil Bleker dat precies gaan doen? Zelf zei hij hier het volgende over: 'Zonder de natuur tekort te doen denk ik dat er veel verbeteringen mogelijk zijn om economische en maatschappelijke ontwikkelingen ruimer baan te geven.' Bleker wil daarom meer verantwoordelijkheid geven aan ‘de burger’ en aan bedrijven: 'Waarom moet Den Haag van alles ge- en verbieden?' zei hij onlangs. 'Als mensen een mooi stuk heide in hun omgeving hebben, zullen ze dat toch niet willen opgeven?'

De drie oppositiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zijn in januari het initiatief Mooi Nederland gestart. Met dit initiatief willen ze de Tweede Kamer een alternatieve natuurwet aanbieden.