Het plan de Vries: Van visie naar tunnelvisie!

Als Albert de Vries een idee in zijn hoofd heeft laat hij zich door niemand tegenhouden. Er moet en zal een theater komen op het Molenwater.
Dat merkte GroenLinks al tijdens de coalitie onderhandelingen.

Alleen partijen die op dit punt niet te kritisch waren konden tot de coalitie toetreden. Dat een steeds grotere groep binnenstadsbewoners zich gingen inzetten voor een “stadspark” in het Molenwater, kon de sociaaldemocraat niet op andere gedachten brengen. Waarom wilden die lastige mensen nou niet inzien dat “zijn plan” het goede plan was?

Haalbare alternatieven waren er niet volgens de Wethouder. Maar er was een plan! De heer Lievens, ondernemer uit Terneuzen stelde al in september 2010 voor om op eigen kosten een muziektheater te bouwen op het ZEP. Wat een kans was dat geweest! Een voorbeeld; De Ierse “River Dance” in ZEP en de dansgroep “Station Zuid“ in een kleiner theater. Grote producties op het ZEP en meer experimentele producties in een klein theater in de binnenstad. Het zieltogende ZEP gered, een breed cultuur-aanbod, een park voor de bewoners en nog geld overhouden ook.

Maar de wethouder besliste anders. Hij vond dat het plan niet haalbaar was. Op basis waarvan?

De raadsleden van Middelburg wisten niets van dit plan. Tot de lieve Sint het in onze brievenbussen stopte.

GroenLinks voelde zich behoorlijk betoeterd, wordt de raad nog serieus genomen? Maar langs de kant van de PvdA, het CDA, de VVD en de LPM bleef het oorverdovend stil. Als het college in zijn oneindige wijsheid had besloten dat dit plan niet hoefde gedeeld te worden met de raad, vonden ze dat prima. Van je volksvertegenwoordigers moet je het hebben! Ook tijdens de bijzondere commissievergadering over het theater gaven de college partijen geen kik. Dat de zaal vol protesterende bewoners zat en dat uit een enquête blijkt dat ongeveer 80% van de bewoners van Middelburg tegen dit plan is, dat maakt deze volksvertegenwoordigers niets uit. Ze zijn onder de bezielende leiding van Dirigent “Albert” de tunnel ingedoken. Die tunnel zullen ze niet meer verlaten, met welke goede argumenten we ook komen.