Admiraal de Ruyterziekenhuis

De CDA fractie in de gemeente Middelburg liet onlangs een ballonnetje op over steun aan het Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Deze steun zou de komst van het ziekenhuis naar de Mortiere in Middelburg moeten bevorderen.

De fractie van GroenLinks Middelburg heeft zich nog niet in de discussie van het voorstel van het CDA gemengd. Wij willen echter onze visie hierop wel kenbaar maken.

 

GroenLinks Middelburg is van mening dat er kwalitatief goede zorg in Zeeland moet komen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis op Walcheren die goede specialisten aantrekt en alles in het werk stelt om deze ook te behouden.

 

Daarnaast zou het AdRZ zich moeten inspannen om meer samenwerking aan te gaan met Zorgsaam in Terneuzen.

 

Waar dat ziekenhuis uiteindelijk moet komen is voor de fractie van ondergeschikt belang. Aan de A58 zou een goed bereikbare plek kunnen zijn, maar elders op Walcheren kan ook onze goedkeuring krijgen.

 

Het voorstel van het CDA draagt ons inziens niet bij aan deze doelstelling. Alleen geld tevoorschijn toveren is niet waar het om draait.

 

 

Middelburg, 29 november 2011

 

Leny van den Heuvel

Raadslid