Onveilig transport kernafval

GroenLinks stelt vragen over de veiligheid van kerntransporten. De vergunningverlening en rol van de Kernfysische Dienst (KFD, onderdeel vd VROM-inspectie) zijn o.a. volstrekt onduidelijk. De COVRA kon gisteren geen informatie verstrekken over deze zaak c.q. het was hun niet bekend.

In maart 2010 is een kerntransport uit Sellafield in Engeland vervoerd naar de haven van Vlissingen. Aan boord van het schip Atlantic Osprey lagen 28 vaten met daarin het kernafval van de kerncentrale in Dodewaard. Het afval is naar de COVRA gebracht. Het betrof splijtstofstaven van Dodewaard die in 1997 naar Sellafield waren gebracht en daar opgewerkt. Het afval is definitief opgeslagen bij  Covra.

Het transport vond indertijd plaats op een geheim tijdstip om ‘problemen’ te voorkomen. Wellicht in dat kader heeft het schip met een levensgevaarlijke lading twee dagen lang voor niets rondjes gevaren op de Noordzee. Het ging om 28 metalen cilinders van 1,2 meter hoog. Het schip is enkelwandig en beschikt over slechts één motor. Bij incidenten of terroristische acties waarbij dit afval vrij in zee terecht komt, worden kustgemeenten als eerste geconfronteerd met grote gevolgen voor de visserij, de natuur en het toerisme.

Vragen

 1. Is de provincie en / of de veiligheidsregio indertijd geïnformeerd over het transport?
 2. Waarom is er niet volgens de voorschriften gehandeld en een dubbelwandig schip gebruikt?
 3. Was het bij COVRA bekend dat het transport plaats zou vinden met een enkelwandig schip?
 4. Zo ja, waarom heeft COVRA dan in strijd gehandeld of laten handelen met de voorschriften?
 5. Heeft het ‘geheim houden’ van het transport, onder de ‘schone schijn’ van mogelijke ‘problemen’ enige bijbedoeling gehad en kunt u verklaren waarom juist zo’n schip zinloos twee dagen ronddobbert?
 6. Kunt u toelichten hoe de vergunningverlening en handhaving geregeld was en door wie?
 7. Kunt u aangeven wat de rol en positie van de Kernfysische Dienst in dit geheel is geweest?
 8. Kunt u toelichten of er door de KFD handhavend is opgetreden en, zo nee: waarom niet bij een in potentie zo risicovol transport?
 9. Is er sowieso sprake geweest van enige controle in en om het schip?
 10. Kunt u uit leggen waarom er bij een dergelijk gevaarlijk transport geen 100% zekerheid is geweest?
 11. Wat is uw oordeel als dagelijks bestuur van een kustprovincie dat een schip met zeer gevaarlijk afval zich twee dagen zinloos ophoudt voor wellicht ook de kust van Zeeland?

N.B. Ook GroenLinks Vlissingen stelt vragen over deze kwestie: zie bijlage.

Uit het nieuws:

Omroep Zeeland | http://www.omroepzeeland.nl/164289/2011-05-25/vragen-groenlinks-stelt-vr...