GroenLinks stapt uit overleg coffeeshop

In een raadsbesluit van 2 november 2009 heeft de meerderheid van de raad besloten dat er weer een coffeeshop kan komen in Middelburg. We zijn nu ruim een jaar verder en nog steeds is er geen coffeeshop. We zijn zelf bijna terug bij af. De locatie Kleverskerkseweg die in het raadsbesluit werd genoemd is van de agenda verdwenen. Het college van B en W geeft geen uitvoering aan het raadsbesluit. Het initiatief moet nu kennelijk uit de raad komen.

Op initiatief van drie van de vier coalitiepartijen heeft daarom  op vrijdag 11 maart een overleg plaatsgevonden met de andere voorstanders van een coffeeshop in de hoop de zaak weer op gang te kunnen trekken.

Hoewel GroenLinks van mening is dat het tot stand komen van een coffeeshop in Middelburg primair een taak is van het college die daarmee een besluit van de meerderheid van de raad dient uit te voeren, besloten we toch aan dit overleg deel te nemen.

Vrij vlug werd  al duidelijk dat de aanwezigheid van GroenLinks in dat overleg weinig zin had.

Noch over de uitbatingvorm, noch over de locatie was enig open en constructief overleg mogelijk. Twee partijen hadden hun posities al ingenomen. De PvdA hield stevig vast aan de “stichtingsvorm” en de LPM blokkeerde de mogelijkheden om ook in de binnenstad een locatie te zoeken.

Het is dan ook de mening van de fractie van GroenLinks dat de deelname aan een vervolgoverleg geen zin heeft.

GroenLinks zal daarom het initiatiefvoorstel van andere partijen afwachten en op zijn merites beoordelen.

Zie ook:

http://www.pzc.nl/regio/walcheren/8338960/GroenLinks-Middelburg-stapt-uit-overleg-coffeeshop.ece