Essenvelt retour

Naar aanleiding van het debat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ontstond er bij sommige inwoners commotie over het standpunt van de fractie van GroenLinks Middelburg over de nieuw te bouwen wijk Essenvelt.

Adrie van ‘t Westeinde gaf tijdens het debat aan dat hij de noodzaak voor een extra onsluitingsweg niet zag zitten. Hij baseerde zich daarbij op het stedenbouwkundig plan dat er volgens hem goed uitzag. Dat wekte bij sommigen de indruk dat hij daarmee wat GroenLinks betreft het licht op groen zette voor de grootschalige bouwplannen in Essenvelt  Dat beeld klopt niet.

Gezien de  huidige toestand van de bouwmarkt en de te verwachten bevolkingsontwikkeling, zien wij de volgende jaren geen noodzaak om te gaan bouwen in Essenvelt. Er zijn voorlopig naar onze mening nog genoeg andere mogelijkheden om te voldoen aan de behoeftes van bouwers in Middelburg. De wijk Mortiere is nog lang niet vol en er zijn ook nog plannen bij de Stromenwijk (Arduinterrein), Veerse Poort en Ramsburg. Pas als al die plannen gerealiseerd zijn, zou Essenvelt op het voorplan kunnen treden als mogelijke locatie. En dat kan, zoals gezegd, nog jaren duren. Hoeveel woningen dat dan zouden worden kunnen we niet zeggen. We verwachten wel dat die woningen, als ze er ooit komen, ook duurzaam gebouwd worden.

Zie ook: Verdeeldheid over wijk Essenvelt - Walcheren - Regio - PZC http://t.co/7kKZGP8