COVRA onderzoekt ondergrondse opslag kernafval in kleilagen

De COVRA gaat onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in dieper gelegen kleilagen. Bij het onderzoek zijn ook de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht betrokken. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo’n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag

De Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele gaat een groot onderzoek doen naar de opslag van radioactief afval in kleilagen. Volgens adjunct-directeur Ewoud Verhoef van de COVRA wordt daarbij gekeken naar de geschikheid van de Nederlandse bodem voor het eeuwig opbergen van radioactief afval, de zogenaamde eindberging. Tegen Omroep Zeeland zei hij dat de COVRA 'waarschijnlijk ook in Zeeland voor zo'n plek zou kunnen zorgen', maar benadrukte daarbij dat zo'n opslagplaats in principe overal in Nederland mogelijk zou zijn.

Klei- en zoutlagen worden vanwege hun ouderdom en stabiliteit gezien als plaatsen waar radioactief afval 'definitief' kan worden opgeborgen. Het afval zou dan op een diepte van 500 (kleilagen) of 800 meter (zoutlagen) haar eindbestemming moeten vinden.

Radioactief afval wordt in Nederland, in afwachting van een definitieve oplossing, nu voor honderd jaar bovengronds opgeslagen. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of opslag in Nederlandse kleilagen tot de mogelijkheden behoort. De uitkomsten van het onderzoek worden over vijf jaar verwacht.

Per jaar komt er in Nederland een hoeveelheid kernafval ter grootte van anderhalve kubieke meter bij, voornamelijk afkomstig van de kerncentrale in Borsele. Wanneer plannen voor meerdere kerncentrales in Nederland doorgang vinden zal ook de hoeveelheid radioactief afval toenemen. De COVRA heeft nu voor nog ongeveer zestig jaar opslagcapaciteit.

GroenLinks is tegen kernenergie en de bouw van nieuwe kerncentrales. Naast de door GroenLinks noodzakelijk geachte overstap op duurzame energie speelt daarin ook de afvalproblematiek een belangrijke rol. Voor het radioactieve afval is, 55 jaar na de ingebruikname van de eerste kernreactor voor commerciële doeleinden in het Britse Calder Hall (Sellafield), nog steeds geen oplossing gevonden. Door het onder de grond op te bergen zie je het weliswaar niet meer, maar daarmee is het niet verdwenen. GroenLinks presenteert daarom volwaardige alternatieven voor kernenergie.

Ondergrondse 'eeuwigdurende' opslag is zeker niet zonder gevaar, zo bleek onlangs in het Duitse stadje Asse. Daar dreigt het grondwater besmet te raken door lekkende vaten in een zoutmijn