GroenLinks-campagne van start

“Kies voor de toekomst” is het motto waaronder GroenLinks ook in Zeeland campagne zal voeren voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 2 maart dit jaar.
Ruim veertig enthousiaste leden woonden de startbijeenkomst in Vlissingen bij.

Met de Zonnetrein Zeeland toog een gezelschap van Zeeuwse politici, een Tweede Kamerlid en GroenLinks-leden naar Foyer de Jeunesse in Vlissingen voor de start van de verkiezingscampagne, tevens nieuwjaarsbijeenkomst.

Het kersverse Zeeuwse Kamerlid Niels van den Berge en voorzitter van de regio Zeeland van GroenLinks Leen van Leersum trapten samen de campagne met een enorme rode bal letterlijk af.

Lijsttrekker Leen Harpe zei in een speech dat GroenLinks zichzelf beschouwt als een degelijke bestuurderspartij en bereid is weer deel uit te maken van het dagelijks provinciebestuur in Zeeland. Daar is ook alle aanleiding voor, aldus lijsttrekker Harpe, "want wij komen onze afspraken na". Daarmee doelde hij onder meer op de afspraken die zijn gemaakt met Vlaanderen over de Westerschelde, met inbegrip van de ontpoldering van de Hedwigepolder. "Wij zeggen: afspraak is afspraak. Dat maakt GroenLinks tot een betrouwbare bestuurderspartij."De nieuwe fractie wil de uitgezette 'groene' lijn verder voortzetten. Daarin past in elk geval geen kernenergie.

Het Zeeuwse Kamerlid Niels van den Berge zei dat de campagne ook een sterk landelijk karakter zal hebben, omdat de regering Rutte een meerderheid in de Eerste Kamer zal moeten zien te bemachtigen: 'De uitslag van de Statenverkiezingen is daarmee tevens een graadmeter voor het kabinet'.Wel betreurde hij het dat daardoor lokale en regionale thema's, waar de verkiezingen in de eerste plaats over zouden moeten gaan, dreigen onder te sneeuwen.

Naast Harpe presenteerden de eerste zes kandidaat-Statenleden zich aan de achterban. Daaronder niet gedeputeerde Marten Wiersma. Deze liet al in een vroeg stadium weten na deze periode de politiek te zullen verlaten. Wel verbindt hij als lijstduwer zijn naam aan de lijst.

In de pers:

PZC: GroenLinks acht zichzelf degelijke bestuurderspartijOmroep Zeeland: Partijen draaien warm voor verkiezingen