De Nieuwjaarsduik die niet doorging

Het Actiecomité Borssele2Nee! Organiseerde een Nieuwjaarsduik op het strand van de Kaloot. Ton de Nooij was er bij en vertelt, waarom het comité de duik niet door liet gaan.

Met het koelwater van de huidige kerncentrale in Borsele kan een complete stadswijk in Middelburg verwarmd worden. De Gemeente Middelburg heeft ervoor gekozen daar geen gebruik van te maken. Dus wordt het nu in de Westerschelde geloosd.

Volgens een rapport van de SP kunnen met het koelwater van de geplande tweede kerncentrale 4 miljoen huishoudens verwarmd worden.

Het Actiecomité Borssele2Nee! maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het Westerscheldebekken van deze opwarming. Daarom organiseerde het op Nieuwjaarsdag een alternatieve Nieuwjaarsduik vlak bij het punt, waar nu het koelwater in de Westerschelde geloosd wordt. Dat is bij het beschermde natuurgebied de Kaloot. Het ging er niet om aan te tonen, hoe moedig de bikkels zijn. Het comité wilde aandacht vragen voor de mogelijke bedreiging van de kwetsbare natuur in de Westerschelde. Ruim vijftig mensen kwamen op de oproep van het comité af. Onder de zwemlustigen bevonden zich Statenlid Leo Dalebout en kandidaat-Statenlid Fréderique Mol. Na een strijdlied gezongen door troubadour Tijl Damen zou het startschot gegeven worden. Een vertegenwoordiger van het “Landelijke comité Nieuwjaarsduiken” maakte bezwaar: “de temperatuur van het zwemwater lag boven de norm, die geldt voor een officiële Nieuwjaarsduik.”

Namens het actiecomité werd duidelijk gemaakt, dat dit ook de opzet was. We willen aandacht vragen voor alle mogelijke gevolgen van de komst van nog een kerncentrale in Borsele. Dit is maar één van die mogelijke gevolgen. Maar wel heel symbolisch.

Zie www.borssele2nee.eu