De blauwe leugen regeert.

Wat wordt er gedaan om criminaliteit te bestrijden?
VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden over hun beleid op veiligheidsgebied: meer agenten, maar minder politiekorpsen.

Meer agenten.

Het nieuwe kabinet zou er volgens het regeerakkoord voor moeten zorgen dat er op termijn drieduizend agenten bijkomen. De Nederlandse politiebond steunt het idee van extra agenten, maar moet nog zien of het zover komt. In het verleden zijn vaker extra agenten beloofd. De politie kampt nu al met een tekort van 300 miljoen euro. Het valt te bezien of er op Walcheren politieagenten bijkomen dus het beloofde meer blauw op staat.

 

Minder politiekorpsen

Vooralsnog gaat dit ten koste van vele honderden arbeidsplaatsen bij vooral de niet geüniformeerde diensten.

De Nederlandse politiebond is het eens met het terugbrengen van het aantal korpsen; maar is wel bang dat de reorganisatie ten koste gaat van het werk van de politie op wijkniveau. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Middelburg. Maar wie bepaald de prioriteiten en stuurt daar de agenten op af? De lijntjes zijn nu nog overzichtelijk maar worden steeds langer.

 

De regioburgemeester – nu nog korpsbeheerder – is niet meer de burgemeester van Middelburg maar die van Tilburg.

Als de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie in de regio het niet eens worden over wat de politie moet doen, hakt de regioburgemeester in Tilburg uiteindelijk de knoop door. Als de Zeeuwen of de Brabanders het met dat besluit niet eens zijn, kan men bij minister Opstelten in beroep dan hakt die de knoop door."