De Middelburgse bouwput

Vijf jaar geleden werd de bouw aan de Zuidsingel van een nieuwe schouwburg afgeblazen door een meerderheid van de gemeenteraad.

Sinds die tijd ligt er een bouwput die vol staat met water. Plannen om er dure appartementen te bouwen zijn plannen gebleven en wat er nu mee gaat gebeuren weet ook niemand. Een kleine meerderheid – 60 % - van PZC lezers die afgelopen week hun mening hebben gegeven over de stelling om de nieuwe schouwburg van Middelburg toch maar op de bouwput aan de Zuidsingel te bouwen, is voorstander van dat idee. De gemeenteraad zal hier toch rekening mee moeten houden.