Veel discussie afgelopen maand over het parkeerbeleid in Middelburg

Veel discussie afgelopen maand over het parkeerbeleid in Middelburg. De parkeergelden gaan omhoog en mogelijk worden de parkeertijden verlengd. U begrijpt dat ik het heb over het parkeren van auto’s. Maar we hebben ook te maken met een ander parkeerbeleid en dan bedoel ik het parkeren van fietsen. Middelburg fietst en veel ook! Van bakfiets tot transportfiets, de populariteit van de fiets als vervoermiddel neemt de laatste jaren sterk toe in onze stad. En dat is niet alleen gezond voor de fietser zelf, maar ook beter voor het milieu

Middelburgers stallen hun fiets zo dicht mogelijk bij hun bestemming en dan het liefst ook gratis. Dat is goed zichtbaar zeker bij het station (altijd volle fietsbeugels) en in het centrum (te weinig fietsbeugels, dus veel “wild” parkeren). Bij het station zijn inmiddels extra beugels geplaatst en worden fout geparkeerde fietsen regelmatig geruimd. Onlangs heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college om 850 extra fietsparkeerplaatsen in het centrum te realiseren. Dat worden geconcentreerde parkeerplekken, zoals bijvoorbeeld 125 extra plekken op het Walplein en Damplein. De beperkte fietsbeugels in de Lange Delft worden verwijderd en de bedoeling is dat wij onze fietsen gaan stallen op die geconcentreerde parkeerplekken. Voor mensen met een rollator, kinderwagen of rolstoel een zege lijkt me, want her en der neergezette fietsen blijken vaak obstakels om een winkel te kunnen bereiken.

 

Naar mijn idee is er nog een ander knelpunt rond het fietsparkeren in Middelburg, dat vraagt om een oplossing. En dan heb ik het over al die binnenstadsbewoners, die in of rondom hun huis weinig of geen ruimte hebben hun fiets te stallen. Noodgedwongen staan ze geparkeerd op stoepen in weer en wind. Een weinig duurzame oplossing. In diverse steden hebben ze daar de volgende oplossing voor gevonden: een fietstrommel, een afsluitbare stalling in de vorm van een broodtrommel met plaats voor een 5-tal fietsen. Daar wordt 1 autoparkeerplaats voor opgeofferd en via een abonnement kunnen buurtbewoners daar gebruik van maken. GroenLinks is benieuwd of bewoners van de binnenstad daar belangstelling voor hebben. Uw reacties zijn welkom!

 

Joke van Nieuwenhuizen

Fractie GroenLinks

jokevn@zeelandnet.nl