Maak bezwaar tegen Borssele 2!

Tot en met 19 november is het mogelijk 'zienswijzen' in te dienen over het voornemen van ERH om een nieuwe kerncentrale te bouwen en bedrijven in Borssele. Er zijn ook twee inspreek avonden om je ongenoegen kenbaar te maken (2 november in Utrecht, 9 november in Heinkenszand) en er is een standaardbezwaarschift wat je op kunt sturen

 

Er is een standaardbezwaarschrift (een leuker woord dan

"zienswijze') voor de ERH Borssele 2 op de website gezet: op

www.laka.org

en dan de tekst in rood bovenaan. Daar zit ook een link

naar meer info en het standaardbezwaarschrift. Daar kun je ook direct

naar toe via deze link:

www.laka.org/zienswijze_ERH.html

 

Het zou goed zijn om er voor te zorgen dat er veel bezwaarschriften

ingediend worden (vul dus in en verspreidt), maar ook dat er op de

inspreekavonden veel mensen komen die hun ongenoegen kenbaar maken.

 

2 november in de Jaarbeurs in Utrecht en

9 november in De Stenge, Heinkenszand