Open energiedebat Partij voor de Dieren Zeeland

De Zeeuwse werkgroep van de Partij voor de Dieren organiseert op 1 oktober aanstaande een energiedebat te Goes. Tijdens het debat komen twee belangrijke vragen aan de orde: doet de overheid voldoende om de transitie (overgang) naar duurzame energie mogelijk te maken en is het zinvol dan wel wenselijk om in Zeeland een nieuwe kerncentrale te realiseren?

De kernenergielobby probeert wereldwijd het publiek er van te overtuigen dat een transitie naar duurzame energie niet mogelijk is zonder kernenergie, terwijl diverse wetenschappelijke rapporten het tegendeel bewijzen. De voorstanders van een transitie zonder kernenergie zijn volgens Rob Ossewaarde van de Partij voor de Dieren Zeeland tot nu toe te weinig aan het woord gekomen.

 

Tijdens het debat zal het niet alleen over energieproductie gaan, maar komen er ook mensen aan het woord die een ruime visie op economie en de toekomst van onze samenleving hebben. Een panel van deskundigen uit wetenschap, politiek, milieu en bedrijfsleven zal aanwezig zijn, maar ook het publiek zal ruim gelegenheid krijgen aan het woord te komen.

 

Drs. Pieter Vollaard is de gespreksleider van de avond en het panel zal bestaan uit:

Prof. dr. Aviel Verbruggen, energie en milieu-econoom, lid van het IPCC en auteur van het in 2008 verschenen boek "De ware energiefactuur". Hij zal tevens met een korte presentatie het debat inleiden.

Esther Ouwehand, lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren,

Tjeu van Mierlo, directeur van de Zeeuwse Milieu Federatie

Frank A.M. van den Heuvel, energiebedrijf Delta

 

Het debat vindt op 1 oktober 2010 plaats in de Oosterscheldezaal van Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes. Tijdstip: 19.30 uur.

Mensen die het debat willen bijwonen vragen wij zich aan te melden per e-mail of per telefoon bij Rob Ossewaarde van de Partij voor de Dieren Zeeland.

e-mail: zeeland@partijvoordedieren.nl; telefoon: 0113 581257

Iedereen is welkom en de toegang is gratis