GroenLinks stelt vragen n.a.v. vertrek directeur Cinema Middelburg

Naar aanleiding van het vertrek van Maaike Ritsema, directeur van de Stichting Cinema Middelburg, heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de verlaging van de reservering voor de herhuisvesting van de Cinema. Destijds was een bedrag van € 1,6 miljoen gereserveerd.
Directeur Maaike Ritsema stapt op omdat ze na negen jaar plannen maken de hoop opgegeven heeft dat het Middelburgse filmtheater ooit nog wordt vernieuwd.

PERSBERICHT
 
De fractie van GroenLinks betreurt het vertrek van de directeur van de Cinema in Middelburg. Met name haar motivatie om op te stappen vindt GL zorgelijk, maar ook begrijpelijk.
GL heeft altijd op het standpunt gestaan dat de Cinema niet de dupe mocht worden van het stopzetten van de bouw van het A-Theater. Daarvoor heeft zij destijds een motie ingediend, waardoor 1,6 miljoen euro opzij werd gezet voor herhuisvesting van de Cinema. Deze motie is door de toenmalige raad aangenomen. Deze reservering is later teruggebracht naar 50.000 euro. GL heeft in de commissie MaZa van juni j.l. vragen gesteld aan het college, omdat de fractie van mening is dat dit volstrekt onvoldoende is voor een goede huisvesting van de Cinema. GL vreest voor het voortbestaan van de Cinema en heeft er voor gezorgd dat deze kwestie in de eerstkomende commissie MaZa aan de orde wordt gesteld. Hierbij vraagt GL nadrukkelijk om een reactie van zowel het college als van het bestuur van de Cinema.
 
namens de fractie van GroenLinks
Joke van Nieuwenhuizen