Reactie GL Middelburg op de kadernota gemeente

Na de zomer zal het college zich samen met de raad buigen over de onafwendbare “bezuinigingen”. Het is een verstandig besluit want GroenLinks ziet de bezuinigingstaakstelling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en college.

De kadernota die voor ons ligt biedt weinig nieuws.

 

Na de zomer zal het college zich samen met de raad buigen over de onafwendbare “bezuinigingen”. Het is een verstandig besluit want GroenLinks ziet de bezuinigingstaakstelling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad en college.

Maar terug naar de kadernota:

 

1. Ondanks dat er bij het college duidelijk de wil en inzet is om van Middelburg een duurzame stad te maken, vindt de fractie van GroenLinks dat er nog sterker kan ingezet worden op een eigen beleid. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten.

 

Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid van een voorgefinancierd lichtplan. Daarmee kan op korte termijn de openbare verlichting in Middelburg vervangen worden door LED verlichting. De fractie van GroenLinks heeft over dit onderwerp al informeel gesproken met wethouder de Graaf.

c. Of waarom zou de gemeente Middelburg geen energiefonds instellen waaruit energiebesparingprojecten worden betaald. Het fonds kost de gemeente geen geld, omdat het zichzelf vult. Wij weten dat er al zo’n fonds was maar dat is in eerdere bezuinigingsronden leeggehaald. Wij vinden dat dit fonds weer terug moet komen.

Storend vonden we trouwens wel dat  bij milieuhandhaving de geplande controles niet zijn gehaald omdat een ambtenaar 4 maanden lang volledig is ingezet voor koninginnendag. Als je het milieu serieus neemt is dit toch echt wel onacceptabel.

 

2. Op 18 januari van dit jaar is raadsbreed een motie aangenomen, waarin het college de opdracht kreeg om met elke wijktafel en in samenspraak met kinderen uit de wijk een plek aan te wijzen als ravotbos. We vinden dit niet terug in de kadernota. GroenLinks zal binnenkort met een voorstel komen om deze motie opnieuw onder uw aandacht te brengen.

 

In de kadernota is ook weer veel aandacht voor inbreng vanuit de bevolking. Hierover willen wij toch nog iets kwijt. Het gaat over het terrein aan de kruising Zuidsingel/Koepoortlaan. Het college wilde hier eerst een betaald parkeer terrein van maken. Toen er vanuit de bevolking protest kwam werd de procedure ingetrokken en werd er getolereerd dat er gratis op dit terrein geparkeerd werd.  De kruitdampen van deze discussie zijn nog nauwelijks opgetrokken en een andere wethouder komt met het plan om het terrein dan maar aan te bieden aan de provincie.

GroenLinks vindt deze ontwikkeling absoluut geen staaltje van consistent beleid!

 

De parkeeropbrengsten vertonen een structureel tekort van 670.000 Euro. Zulke tekorten op de parkeeropbrengsten kan de Gemeente Middelburg zich op dit moment echt niet veroorloven. GroenLinks wil dat onderzocht wordt wat de oorzaken zijn voor dit tekort. Wij dienen hiervoor een motie in.

 

Voorzitter,Tussen 2012 en 2016 zal een bedrag van ongeveer 6.7 miljoen euro moeten worden bespaard. Dat is een enorm bedrag!

Daarbij moeten er volgens GroenLinks duidelijke keuzes gemaakt worden.

 

Wat ons betreft moet goed gekeken worden naar grote en dure projecten.

Het bouwen van de langzaam verkeersbrug vindt de fractie van GroenLinks op dit moment misschien wel een burg te ver. Laat we de ontwikkelingen rond Ramsburg afwachten om de brug misschien in een latere fase te bouwen.

 

Ook bij andere projecten,waarbij de gemeente Middelburg duidelijke ambities heeft uitgesproken, moet volgens GroenLinks nagedacht worden over uitstel. De kans is immers groot dat zulke projecten ook door de bezuinigingsmolen moeten, waarbij er van de oorspronkelijke ambities niet veel meer overblijft. Liever uitstellen om naderhand de ambities te kunnen waarmaken.

 

Maar zoals gezegd, deze beslissingen zullen onderdeel gaan uitmaken van een gezamenlijk proces dat na de zomer start.

De fractie van GroenLinks zal daar graag een constructieve bijdrage aan leveren.