http://www.zonh.nl/images/nieuws/ouderenzorg.jpg

Zorg op maat

Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Wij kiezen voor “zorg op maat”.

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. De zorg wordt door de professional bepaald in plaats van achter een bureau. Naast inzet op preventie, vinden wij dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken in de wijknetwerken. Wij verwachten dat mensen die zich bij het loket melden op korte termijn geholpen worden.