Zwartwerker of dubbelganger? Vragen aan B&W over werkwijze Orionis

In de PZC van zaterdag 8 juli verscheen een artikel met de kop “Zwartwerker of dubbelganger”. Naar aanleiding van dit artikel wil de fractie van GroenLinks Middelburg opheldering over een aantal zaken die in het artikel aan bod komen over de werkwijze van Orionis..

Het college/ de burgemeester* wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Wij nemen aan dat opsporing van uitkeringsfraude gebeurt door een daartoe bevoegde ambtenaar? Is dit in het onderhavige geval aan de orde of is hiervan afgeweken? Indien hier van is afgeweken wat was dan de reden om dit te doen?
  2. Op welke wijze wordt bij vermeende uitkeringsfraude vastgesteld of het om de juiste persoon gaat? Zijn hier werkinstructies voor en zijn deze in het onderhavige geval ook toegepast?
  3. Wij nemen aan dat, voordat er sancties worden opgelegd, er eerst nader onderzoek plaats vind waarbij zowel de uitkeringsgerechtigde als de werkgever worden gehoord? Is dat in deze situatie ook gebeurd?
  4. Wat gaat het college c.q. bestuur van Orionis doen richting werkgever en werknemer indien blijkt dat er in deze casus fouten zijn gemaakt? En wat gaat het college c.q. bestuur van Orionis doen indien blijkt dat er geen fouten zijn gemaakt?

Toelichting:

Met ontsteltenis heb ik moeten lezen in de PZC van zaterdag 8 juli dat een uitkeringsgerechtigde verward is met een medewerker die werkt in een restaurant. Van het college willen wij weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat men er aan gaat doen.

Leny van den Heuvel

GroenLinks

In de pers: PZC GroenLinks wil opheldering Orionis Walcheren over vermeende uitkeringsfraude