Luchtkwaliteit en houtstook

Onderzoek toont aan dat 10 à 12% van de Nederlanders een probleem heeft met de luchtkwaliteit, waarvan een deel afkomstig is van houtstook (rook) en de stank, roet en fijnstof die vrijkomen door houtverbranding. GroenLinks Zeeland pleit ervoor de inwoners van Zeeland te behoeden voor deze schadelijke luchtvervuiling en stelde op 16 november vragen. Gedeputeerde Staten antwoordden onder meer dat ze er niet over gaan. 'Navraag bij RUD, GGD e.a. heeft pas zin als Provinciale Staten besluiten om dit onderwerp een provinciaal speerpunt te maken in de Omgevingsvisie 2018 en verder'. [Omroep Zeeland 19 dec.: Ook GGD en gemeenten willen aanpak overlast houtrook] Voor GroenLinks Middelburg was dat aanleiding om een motie in te dienen op de raadsvergadering van 19 december, nadat op het landelijk congres op zaterdag 17 december al een amendement van de afdeling Amersfoort voor het verkiezingsprogramma had aangenomen. 

Het stoken van houtkachels en openhaarden wordt door velen gezien als iets wat bijdraagt aan gezelligheid en het “goedkoop” verwarmen van de woning. In en aantal omstandigheden kan deze gezelligheid omslaan in overlast voor omwonenden. De overlast ontstaat meestal bij mensen die verkeerd stoken, d.w.z. niet voldoende droog en/of vervuild hout en/of stoken bij weersomstandigheden zoals dichte mist en windstil weer.

In situaties waarbij meerdere mensen meer dan eens klachten hebben en bij een notoire “verkeerd” stoker zou de gemeente moeten beschikken over een middel om op te treden tegen deze vorm van luchtvervuiling. Navraag leert dat er in de A.P.V. geen artikel is opgenomen waarbij dit aangepakt kan worden.

De vragen die GroenLinks Zeeland stelde met de antwoorden van Gedepunteerde Staten vindt je hier. Naast dat de NOS in het journaal aandacht besteedde aan het onderwerp zond De Monitor op 18 december ook een reportage uit: Rookoverlast door houtkachels

Hieronder de motie zoals deze afgelopen maandag werd aangenomen.

 

Voorstel nummer  

  • Naar aanleiding van agendapunt van de raad  ingekomen stukken: RM8 B.Boonstra overlast houtkachels

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 19 december 2016

Onderwerp: aanpassing A.P.V.

De Raad,

  • gezien de brief van de heer/mevr Boonstra;
  • overwegende dat er meer klachten zijn over stinkende houtkachels;
  • overwegende dat het niet juist stoken van houtkachels bijdraagt aan de uitstoot van fijnstof en andere verontreiniging van de lucht;
  • dat er mensen zijn die deze uitstoot als overlast ervaren;
  • overwegende dat er nauwelijks middelen (sancties) beschikbaar zijn om die overlast tegen te gaan;

draagt het college van burgemeester en wethouders op onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden  om

a:  nadere (beleids)regels vast te stellen omtrent het stoken van houtkachels;

b: de A.P.V. aan te passen aan deze beleidsregels

en gaat over tot de orde van de dag.

toelichting

Het stoken van houtkachels en openhaarden wordt door velen gezien als iets wat bijdraagt aan gezelligheid en het “goedkoop” verwarmen van de woning. In en aantal omstandigheden kan deze gezelligheid omslaan in overlast voor omwonenden. De overlast ontstaat meestal bij mensen die verkeerd stoken, d.w.z. niet voldoende droog en/of vervuild hout en/of stoken bij weersomstandigheden zoals dichte mist en windstil weer.

In situaties waarbij meerdere mensen meer dan eens klachten hebben en bij een notoire “verkeerd” stoker zou de gemeente moeten beschikken over een middel om op te treden tegen deze vorm van luchtvervuiling. Navraag leert dat er in de A.P.V. geen artikel is opgenomen waarbij dit aangepakt kan worden

Luc VandeZande  

GROENLINKS