Liesbeth van Tongeren met voorkeur gekozen

Reactie van het bestuur van GroenLinks Zeeland op de uitslag van het ledenreferendum van GroenLinks over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen:

Het is dan toch gelukt, Liesbeth van Tongeren gaat na de verkiezingen door als lid van de Tweede Kamer met een mooie zesde plaats op de lijst! De leden van GroenLinks hebben overduidelijk laten weten wat ze willen. Wij hebben in een eerder stadium al bericht, dat wij op een gepaste tijd tekst en uitleg verwachten over het hoe en waarom van deze gang van zaken.

Liesbeth is ook voor GroenLinks Zeeland niet zo maar een Kamerlid. Zij heeft zich in de zes jaren dat ze Kamerlid is voor GroenLinks hard gemaakt voor Zeeland. Zeeuwse delta, duurzame energie en milieu, kustbebouwing, Delta en de kerncentrale; niets was te veel voor haar en ze was er altijd.

Een warme en hartelijke felicitatie van GroenLinks Zeeland. Liesbeth heeft het meer dan verdiend!

Namens het bestuur GroenLinks Zeeland,
Leen Harpe