Algemene beschouwingen

Onderstaand de tekst van de visie van GroenLinks, uitgesproken door Leny van den Heuvel tijdens de raadsvergadering van 7 november tijdens de Algemene beschouwingen. 

Voorzitter,

wij zijn een na laatste in de rij en ik kan me voorstellen dat niet iedereen nog helemaal bij de les is. Daarom probeer ik de aandacht vast te houden door aan deze beschouwingen een luchtige noot toe te voegen. Voor GroenLinks zijn alle zaken die de gemeente Middelburg aangaan erg belangrijk. Maar ik kan ze niet allemaal de revue laten passeren in deze 7 min. Daarom heeft onze fractie een keuze gemaakt en wil ik u vijf onderwerpen voorleggen.

WMO en Jeugdzorg 

Vanaf 1 januari 2015 heeft het rijk deze belangrijke taken over de schutting van de gemeente geworpen met daarbij een bezuiniging van 20%. Ga d’r maar aan staan! Met hangen en wurgen zijn we met elkaar 2015 doorgekomen en is 2016 bijna voorbij. Het lijkt goed te gaan met de decentralisatie. Onze fractie wil een paar kanttekeningen plaatsen:

  • Willen wij als gemeente niet teveel met “Walcheren voor elkaar”? Zijn we niet bezig een nieuwe bestuurslaag te creëren.  Slaan we niet een beetje door in overorganiseren?
  • Er wordt veel geklaagd over de vele administratieve handelingen die moeten worden verricht binnen de WMO-zorg. Vaak ook dubbele handelingen omdat verschillende disciplines weer andere formulieren hebben.

Hoeveel medewerkers moeten zich hier extra in verdiepen?

  • Is de jeugdzorg door een apart inkoopbureau nu voor Middelburg wel zoveel goedkoper geworden? Middelburg komt daarop veel geld tekort.
  • Verschillende organisaties zoals; MEE en Klaverblad zijn afgebouwd. Hun activiteiten krijgen een plaats in bestaande organisaties. Hoe moeilijk dat is blijkt met de worsteling hoe de cliënt ondersteuner een plaats moet krijgen.

Ik zou er nog een heleboel kunnen noemen maar die komen waarschijnlijk naar voren als het onderzoeksrapport; “de praktijk achter de cijfers” aan u gepresenteerd wordt.

Middelburg een milieu vriendelijke groene stad

GroenLinks zou haar naam geen eer aan doen als wij naast de sociale onderwerpen ons niet druk zouden maken de groene onderwerpen. Hoe hard hebben we niet gevochten om de bomen op de Loskade te behouden. De parkeerplaatsen waren blijkbaar belangrijker en een aantal bewoners wilden doorkijk bomen. Nou, die hebben ze gekregen! Alsof dat nog niet genoeg was werd het opschietende groen verwijderd  door er een lading gif op los te laten. Terwijl er toch een besluit genomen is niet met gif op verhardingen te werken! Het lijkt misschien alsof wij alleen maar ageren tegen het kappen van bomen maar we planten ze ook! De boom op het Amaliapark is daar een voorbeeld van.

Verder vindt Groen Links het van het grootste belang om ons fraaie en unieke landschap  te bewaren en te beschermen. Onze fractie wil onder geen beding dat er gebouwd wordt op de Cleene Hoge. Gelukkig is een van de coalitiepartijen dit volledig met ons eens! En een stadscamping is wat ons betreft ook niet aan de orde. Echter er is een fractie in ons midden die daar blijkbaar anders over denkt!

Grondbedrijf

Als we het hebben over Cleene Hooge dan kom ik al snel op het onderwerp grondbedrijf. Wat hebben we veel grond aangekocht tijdens betere financiële tijden en wat zitten we daar nu mee omhoog. Hoe komen we hier vanaf met zo min mogelijk financiële schade. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar we moeten geen oogkleppen opzetten omdat we de financiële gevolgen niet willen overzien. En dan de Trekdijk. Deze staat bij het college nog steeds op de agenda om te  bebouwen met bedrijven. Daar zijn we zeer op tegen, Nieuw en St. Joosland zit al klem genoeg!

We wachten nu al 4 jaar op de Walcherse bedrijvenvisie en zijn benieuwd wanneer deze van de grond komt. Wellicht kan het college hierin een voortrekkersrol gaan vervullen of wordt het trekken aan een dood paard?

Woningbouw  

In onze gemeente wordt weer gebouwd. Maar zijn we wel op de goede manier bezig? Want we willen toch graag duurzaam bouwen? Bij de bouw van Rittenburg constateerden we dat er sprake was van een valse start. Het college erkende dat zij vergeten was wat er in het milieubeleidsplan stond en was al helemaal vergeten wat er op het gebied van duurzaam bouwen mogelijk is. Zij voelden op hun klompen aan dat ze fout zaten. Dus in januari van dit jaar nam het college een besluit om het de volgende keer beter te doen. Meer partijen uitnodigen om de wijken te ontwikkelen en wie het best scoort op duurzaam bouwen wordt de opdracht gegund. De eerst volgende keer was de Veerse Poort fase 5 en daar is de opdracht onderhands gegund. Bovendien worden er daar geen sociale huurwoningen gebouwd, terwijl er volgens ons een tekort aan is. Dat geldt trouwens ook voor huurwoningen voor gezinnen die net iets meer verdienen dan 34000 euro.

GroenLinks wil dat daar verandering in komt!

Als laatste het

Inkomensbeleid)

GroenLinks staat voor een evenredig inkomensbeleid. In Middelburg zijn we steeds op zoek naar oplossingen voor inwoners die steeds vaker financieel in de knel komen te zitten.  We zijn daarom blij dat de raad groen licht heeft gegeven voor verder onderzoek naar de stapeling van kosten. De uitkomsten hiervan kunnen leiden naar bijstelling van het huidige beleid. Oudere inwoners die langdurig in een uitkeringssituatie zitten komen moeilijk aan een baan. Orionis lukt het vaak ook niet om hen aan het werk te krijgen. Onze fractie zal in de volgende raadsvergadering met een motie komen waarin wij een experiment willen voorstellen om mensen met een uitkering meer de eigen regie te geven. 

Tot slot voorzitter hopen wij op een evenwichtige samenwerking voor het komende politieke jaar!