Bomen Loskade Middelburg
Bomen Loskade Middelburg

Gemeente blijft kappen, kap daarmee gemeente!

De gemeenteraad Middelburg heeft besloten dat de abelen aan de Loskade weg moeten. De adviezen van www.tuinvanzeeland.nl en een deskundige zijn opzij geschoven. Alweer een stukje groen Middelburg verdwijnt. Het duurt vele jaren voordat nieuwe boompjes groot zijn, het beeld van een groene kade is hiermee voor lange tijd verdwenen. Het is bovendien in schril contrast met de kastanje op het Tympaanplein (Markt), waar de gemeente zich, overigens terecht, wel druk om maakt. Zo beeldbepalend als de kastanje op het Tympaanplein is, zo beeldbepalend zijn de abelen op de Loskade ook.

Het argument dat mensen en passagiers van de cruiseschepen over de wortels struikelen is niet erg sterk, want de looppaden liggen immers naast het bomengebied. De abelen staan op de parkeerplaats. Bovendien ligt de parkeerplaats, waar het wel om draait, ook op plaatsen waar geen bomen staan er niet bepaald florissant bij, ook daar zal opnieuw moeten worden bestraat.

Waar de gemeente aangeeft dat ze zich wil inspannen voor het behoud van de kastanje op het Tympaanplein laat ze hier een kans liggen. Er liggen duidelijk adviezen van de Stichting Tuin van Zeeland en een deskundige om de bomen te behouden. De Tuin van Zeeland pleit er voor om de bestrating aan te passen en de bovenste wortels te kappen.

GroenLinks is tegen het kappen van de abelen en herplanten van jonge bomen. Is de door de gemeente voorgestelde oplossing werkelijk de goedkoopste? Zijn de adviezen wel goed onderzocht?

Inmiddels is er een petitie opgesteld vor het behoud van de bomen #reddebomenNU, die je kunt ondertekenen.

In de pers:

Omroep Zeeland: Raad vindt mensen belangrijker dan bomen

PZC: Kastanje Tympaanplein bewust beschadigd

Internetbode: Beekman geschokt over vernielen kastanje Tympaanplein

PZC: Groeiend protest tegen bomenkap aan Loskade in Middelburg