Zeeland vuurwerkoverlast
Zeeland vuurwerkoverlast

GroenLinks wil vuurwerkvrije zones

Het is weer bijna oudjaar, de jaarwisseling, waarbij weer veel vuurwerk zal worden afgestoken. De discussie zal weer oplaaien over wel of geen consumentenvuurwerk. Dat GroenLinks landelijk naar een vuurwerkverbod wil hebben we de afgelopen jaren al aangegeven. Middelburg zou in ieder geval vuurwerkvrije zones in kunnen stellen. Morgen zal GroenLinks met de Christenunie een motie indienen tijdens de raadsvergadering om voor volgend jaar vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Hieronder de tekst en de link naar de pers.

MOTIE

art. 36 RvO

Voorstel nummer 15-190 / agendapunt 25

Onderwerp: Vuurwerkvrije zones

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 14 december 2015

De raad,

gehoord de beraadslaging,

  • overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt om in een gemeente vuurwerkvrije zones in te stellen,
  • van mening dat vuurwerk veel onrust veroorzaakt (vooral bij ouderen en huisdieren) en veel schade veroorzaakt aan openbare en particuliere bezittingen
  • lichamelijk letsel aan (vaak jonge) mensen toe kan brengen

Verzoekt het college

  1. de klachten over vuurwerk in de laatste weken van 2015 en de eerste dagen van 2016 te monitoren en de raad te informeren over het resultaat hiervan,
  2. een meldpunt voor klachten te creëren, dan wel gebruik te maken van de reeds bestaande meldpunten,
  3. op basis van de klachten te onderzoeken of in 2016 vuurwerkvrije zones in Middelburg aan te wijzen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks,             Christen Unie,

Leny van den Heuvel                                  Hans Krabbendam

 

In de pers:

PZC: GroenLinks bepleit vuurwerkvrije zones in Middelburg