Fietsvriendelijk Middelburg

Na diverse ongevallen tussen auto's en fietsers op de kruising van de fietsring met de Koestraat heeft gemeente Middelburg besloten om per direct een einde te maken aan deze onveilige situatie. Fietsers op de fitesring (Beenhouwerssingel) hebben geen voorrang meer op het verkeer op de Koestraat. De fracties van GroenLinks en ChristenUne vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Dus daarom kunnen wij zeker begrijpen dat als er veel ongelukken in een korte periode op een bepaald kruispunt gebeuren, het niet meer dan logisch is dat het college op zoek gaat naar oplossingen. De fracties vragen zich af of dit de juiste maatregel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zeker als we weten dat in het mobiliteitsbeleid vastgesteld is dat de fiets op nummer één staat. Onderstaand de vragen aan het college.

 

 

De fracties van GroenLinks en ChristenUne vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Dus daarom kunnen wij zeker begrijpen dat als er veel ongelukken in een korte periode op een bepaald kruispunt gebeuren, het niet meer dan logisch is dat het college op zoek gaat naar oplossingen.

 

Toch zijn wij onaangenaam verrast over de maatregelen die nu genomen zijn bij het kruispunt Beenhouwerssingel/Koestraat. Wij vragen ons af of dit een juiste maatregelen is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zeker als we weten dat in het mobiliteitsbeleid vastgesteld is dat de fiets op nummer één staat.

 

 

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

1.Waarom is er gekozen voor deze maatregel (auto's voorrang op fietsers)?

2.Welke alternatieven zijn  er beoordeeld?

3.Wie zijn betrokken geweest bij het zoeken naar oplossingen? Heeft de fietsersbond daarin volgens het college dezelfde rol en positie gehad als bij de ontwikkeling van de fietsring?

4.In de krant lezen we dat er nog onderzoek gedaan wordt naar een verkeersveilige oplossing voor fietsers op dit punt. Kunnen we er dus vanuit gaan dat dit een tijdelijke situatie is? Zo ja, hoe lang die dan gaat duren?

5.Hoe gaat u de nieuwe voorrangssituatie communiceren naar de verkeersdeelnemers?

6.De fietsring kent meer situaties van kruisingen waar niet altijd de voorrangsregels in acht worden genomen en waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Kunnen we op termijn hier ook maatregelen verwachten?

 

 

Namens de GroenLinks en ChristenUnie,

Luc Vandezande en Willemien Treurniet

 

 

 

 

 

In de pers:

Geen voorrang meer voor fietsers Koestraat (PZC)