Zeeland vuurwerkoverlast
Zeeland vuurwerkoverlast

Eindstand meldpunt vuurwerkoverlast.nl: 2310 vuurwerkklachten uit Zeeland

Op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl zijn afgelopen jaarwisseling 2310 meldingen uit Zeeland binnengekomen. Uit het hele land kwamen er 71.582 vuurwerkklachten binnen. De klachten gaan onder meer over vuurwerkbommen, te vroeg afgestoken vuurwerk, vuurwerkschade en gevaarlijke situaties op straat. Het meldpunt is nu gesloten.

Het meldpunt is een initiatief van 25 lokale GroenLinks-fracties, en 3 provinciale, waaronder GroenLinks Zeeland. GroenLinks bundelt de meldingen in een rapport met aanbevelingen voor maatregelen om vuurwerkoverlast beter aan te pakken. Uit de meldingen blijkt bijvoorbeeld dat het inkorten van de afsteektijden een positief effect heeft gehad. Ook de vuurwerkvrije zones die sommige gemeentes, waaronder Goes, hadden ingesteld, hebben de overlast verminderd.

Opmerkelijk is dat in Zeeland juist het aantal meldingen rond de jaarwisseling 2014-2015 hoger ligt dan rond de jaarwisseling 2013-2014, toen er 1796 meldingen vanuit Zeeland binnenkwamen. In alle grote kernen, maar met name in Terneuzen, steeg het aantal meldingen. Bij het aantal meldingen per 10.000 inwoners stond Terneuzen zelfs in de landelijke top 3.

Het liefst zou GroenLinks zien dat er uiteindelijk helemaal geen vuurwerk meer wordt afgestoken door particulieren, maar dat gemeentes daarvoor in de plaats professionele vuurwerkshows organiseren. Dat is volgens de partij de beste manier om een eind te maken aan alle overlast, schade en slachtoffers.

www.vuurwerkoverlast.nl

In de pers:

Internetbode: Meeste klachten in Middelburg en Vlissingen

Schademagazine: Minder vuurwerkslachtoffers maar vaker ziekenhuisopname