GroenLinks Zeeland en lokale afdelingen openen meldpunt vuurwerkoverlast.nl

Vandaag hebben GroenLinks Zeeland en de lokale afdelingen Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen het meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen gemeld worden op vuurwerkoverlast.nl. Het meldpunt is een initiatief van 25 gemeentelijke en provinciale afdelingen.

Vorig jaar kwamen op het meldpunt bijna 90.000 meldingen binnen. Dat was 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Naar aanleiding van de overlast in voorgaande jaren hebben ruim 30 gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. De Tweede Kamer besloot bovendien de afsteektijd in te korten. Op Oudejaarsdag mag dit jaar pas vanaf 18:00 uur vuurwerk worden afgestoken, dat was 10:00 uur.

Via het meldpunt brengt GroenLinks in kaart of de vuurwerkvrije zones effect hebben en of het inkorten van de afsteektijden tot minder overlast leidt. Op plekken waar nog veel overlast is, zal GroenLinks gemeenten adviseren om volgend jaar een vuurwerkvrije zone in te stellen. Vorig jaar waren er in heel Zeeland 1796 meldingen van overlast.

GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en slachtoffers. Het liefst ziet de partij dat vuurwerk met Oud en Nieuw niet meer door amateurs wordt afgestoken, maar er in plaats daarvan vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals.

Meldingen kunnen worden gedaan op Vuurwerkoverlast.nl

In de pers:

Omroep Zeeland: GroenLinks mee in meldpunt vuurwerkoverlast
Bevelandse Bode: GroenLinks opent opnieuw meldpunt vuurwerkoverlast