30 sept. bijeenkomst ‘De internationale betrokkenheid van GroenLinks: Vragen bij militaire interventies’

GroenLinks organiseert de komende jaren regionale/provinciale ledendebatten over belangrijke onderwerpen. Het eerste in de reeks vindt voor Zeeland plaats op dinsdag 30 september in Hotel Terminus in Goes en gaat over militaire interventies. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:15 uur en afronding circa 21:30 uur. Verderop het programma van deze bijeenkomst. Leden ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst in de week van 1 september.

 

 

 • 19.00  Inloop
 • 19.15  Opening door Jasper Blom, directeur Bureau de Helling/projectleider
            Context, doel van de discussie: waarom zijn we hier bijeen?
 • 19.25  Interactieve openingsdiscussie rond dilemma’s
 • 19.55  Video: Politici, leden, en externe deskundigen aan het woord: 
            Wat is het GL kerngevoel bij militaire interventies? 
            Wat is onze common ground en  waar zitten de dilemma’s?
 • 20.15  Pauze
 • 20.30  Reflectie op openingsdiscussie en video
 • 21.10  Afsluiting door Partijbestuur: wat gaan we doen met de uitkomst van de discussie 
            en hoe zullen we deze discussie in de toekomst voeren?
 • 21.20  Borrel

Aanmelding is (praktisch) gewenst, maar niet noodzakelijk: campagnezeeland@groenlinks.nl