DEMONSTRATIE TEGEN TWEEDE KERNCENTRALE

Vrijdag 4 juni organiseerde het Zeeuws comité “Borssele 2 Nee” een demonstratie tegen de mogelijke komst van een tweede kerncentrale. Op het symbolische tijdstip van 5 voor twaalf ’s-middags werd een manifestatie gehouden op het Abdijplein in Middelburg. Op dat moment vergaderden de Provinciale Staten van Zeeland, die voor 50% aandeelhouder zijn van energiebedrijf Delta NV. Samen met de andere aandeelhouders, de Zeeuwse gemeenten, kunnen zij druk uitoefenen op het beleid van Delta.

Tijdens de manifestatie werd een poster aangeboden aan Gedeputeerde Marten Wiersma (GroenLinks), de eerste grote poster, die ook op de protestborden stond (zie foto's). Fractielid Izak Vogelaar van de VVD legde aan het publiek uit waarom de VVD voor kernenergie is. Leen Harpe (GroenLinks) legde uit waarom je dan tegen moet zijn. Ten slotte kwam gedeputeerde Harry van Waveren (CDA) nog namens de Commissaris van de Koningin Carla Peijs, die verhinderd was, een poster in ontvangst nemen. Marieke van Vliet hield een toespraak over de winning van uranium, wat de gevolgen zijn van de winning in met name de Afrikaanse landen (zie ook artiekel eerder op de website). Voor meer informatie zie http://www.borssele2nee.eu/wordpress/?p=75