Mijn radio is actief

Vrijdag 4 juni meldt zich om vijf voor twaalf een groep verontruste Zeeuwen op het Abdijplein in Middelburg. Eén van hen zal het woord voeren in de gezamenlijke commissies ruimte en ecologie en economie en mobiliteit. Zij zal daar zeggen, dat de eventuele bouw van een tweede kerncentrale in Borsele ten koste zal gaan van duurzame energie

Tegen de tijd, dat die centrale aan het eind van zijn levensduur is, zal uranium op zijn. We hebben dan veel kostbare tijd verloren, die we hadden kunnen benutten om vormen van duurzame energie op te bouwen. Daarin zit veel meer werkgelegenheid, dan in kernenergie. 30% van de Zeeuwen is tegen een tweede kerncentrale, maar die hoor je niet. Van de voorstanders wil overigens een groot deel wachten op een soort centrale, die pas over twintig jaar beschikbaar zal zijn.

Aan de commissaris van de koningin, Karla Peijs zal een poster aangeboden worden. Daarop twee boze Zeeuwen met de tekst: “Ons bin nog aoltied nie blie mee die kernenergie.”

Ik was bij het voorbereidende gesprek over de actie op 4 juni. Daar kwam ook aan de orde, dat de SP in de Provinciale Staten en in de gemeenteraden moties wil indienen om de aandeelhouders te vragen in de aandeelhoudersvergadering van 21 juni een voorstel te doen om de bouw van een tweede kerncentrale te laten stoppen.

De nadruk zal nu vooral liggen op de economische gevolgen van deze plannen. Duurzame energie wordt op afstand gezet, Delta zal dit niet alleen kunnen en moet misschien overgenomen worden. Willen de Zeeuwen dat? Het zal niet gaan bij voorbeeld over de winning van uranium. Een van de aanwezigen bij dit gesprek deed onderzoek bij een uraniummijn in Zuid-Afrika. Ze was geschokt door de onzorgvuldige manier, waarop met dit levensgevaarlijke materiaal werd omgegaan. Kinderen speelden in water, dat door radioactief afval vervuild was geraakt. Als ze daarover met ouders sprak kreeg ze als antwoord: “Wat is radioactief? Mijn radio is actief."