Nederlandse deskundigen: BP nalatig bij olieramp

De olieramp in de Golf van Mexico is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van de bemanning van het boorplatform Deepwater Horizon. Dat stellen Nederlandse deskundigen, mede op basis van bekentenissen van werknemers op het boorplatform (bron NRC).

Nederlandse deskundigen stellen in een artikel in NRC http://u.nu/3x2za dat de olieramp was te voorkomen. Als we de beelden zien van de grote verwoesting van het mileu door de in zee gestroomde olie zouden we toch meer na moeten denken over de verschillende vormen van energie die we gebruiken. Natuurlijk is de winning van olie en andere delfstoffen voor het opwekken van energie niet zomaar van de baan, maar de ramp kan wel een reden zijn meer aandacht te besteden aan andere meer duurzame vormen van opwekking van energie.

Afgelopen week was het advies van de SER Zeeland een zeer positieve impuls voor de ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland. Gedeputeerde Marten Wiersma van GroenLinks was er dan ook duidelijk mee in zijn nopjes. Laten we nu dan ook meer aandacht gaan schenken aan de ontwikkeling van duurzame energie te beginnen in Zeeland. Dat partijen in Zeeland heel graag willen bleek uit het onlangs gevoerde energiedebat op 18 mei in Heinkenszand: http://u.nu/9e3za.

Zeeland is bij uitstek de provincie voor duurzame energie, laten we ons er hard voor maken!!!