Nieuws vanuit de fractie

In de commissie Maatschappelijke Zaken van woensdag 14 april heb ik gepeild of er ook bij de andere fracties behoefte bestaat aan een inhoudelijke discussie over de Giro met het college. De kosten voor de finish van de Giro worden veel hoger dan de 300.000 euro, die een meerderheid van de Raad heeft vastgesteld.

Het ministerie van VWS heeft 750.000 euro  beschikbaar gesteld en niet de ruim 2 miljoen euro waarop Middelburg (en Amsterdam en Utrecht) op hadden gerekend. Er is protest aangetekend door die 3 steden, maar inmiddels hebben we in een afschrift van de demissionair minister (Klink) gelezen dat “hij het betreurt, dat de steden ten onrechte zijn uitgegaan van de maximale reikwijdte van de mogelijke financiele ondersteuning. Maar voor hem geen reden om terug te komen op de eerder toegezegde 750.000 euro”.

GroenLinks is geen tegenstander van grote evenementen in Middelburg, maar ze moeten wel betaalbaar en financieel beheersbaar zijn. Onze fractie heeft tegen deelname aan de Giro gestemd, omdat……..wij het risico van die financiële beheersbaarheid te hoog vonden! Volgens het ministerie hebben de organisatoren zich te vroeg rijk gerekend. Er is geen enkele budgettaire toezegging gedaan, aldus een voorlichter (bron Volkskrant). Onze wethouder ziet dat anders en zegt dat in een ambtelijk overleg  hoge verwachtingen zijn gewekt dat er 2 miljoen beschikbaar zou komen.

Voor onze fractie is duidelijk, dat de kosten voor Middelburg met 400.000 euro gestegen zijn. We komen echt in de problemen, want waar halen we dat geld vandaan?? We kregen steun van de overige fracties en in mei zal deze kwestie als agendapunt worden opgenomen in de cie. MaZa. Wij hebben nog veel vragen, die we aan de orde willen stellen!!

 

Joke van Nieuwenhuizen