GroenLinks op peil

Nog ruim twee weken te gaan en dan zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De ervaring leert dat landelijke peilngen vaak ook richtinggevend zijn voor lokale verkiezingen. Dat vind ik op zich geen probleem, zeker niet voor GroenLinks. De idealen zijn dezelfde.

Nog ruim twee weken te gaan en dan zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De ervaring leert dat landelijke peilngen vaak ook richtinggevend zijn voor lokale verkiezingen. Dat vind ik op zich geen probleem, zeker niet voor GroenLinks. De idealen zijn dezelfde met plaatselijk aanvullende beleidsuitgangspunten. Als Statenfractie stemmen wij belangrijke onderwerpen met de onze Tweede Kamerfractie af. De Hedwige is daar een voorbeeld van en ook in de discussie over een mogelijke 4e verruiming van de Westerschelde houden wij de lijnen kort.

GroenlLinks staat in de wekelijkse peiling (peil.nl) op een verdubbeling van het aantal kamerzetels. Dat is geen absoluut gegeven, maar wel een belangrijk signaal dat het goed gaat met GroenLinks. Helder onderbouwde standpunten en geen gescharrel. In mijn woonplaats (Middelburg) uit zich dat b.v. door de keuze om het Molenwatergebied groen te houden en geen bebouwing toe te staan.

Het CDA maakt van de (leuk of niet leuk) keuzeplek voor een coffeeshop een vrije kwestie. Dat betekent: geen mening. GroenLinks in Middelburg loopt voor die keuze niet weg. Het is verantwoordelijkheid nemen en niet weglopen voor beslissingen die soms wel eens moeilijk liggen. Ook in verkiezingstijd mag je daar niet omheen.

GroenLinks wil de kwaliteit van de politiek op een hoog peil houden. Gekozen worden betekent eerst zelf kiezen!