Politiek café in de Griffioen

De lijsttrekker Luc Vandezande en Leny Van de Heuvel bezochten het politiek café in de wijk De Griffioen. Een wijk waarin de bewoners erg betrokken zijn. Natuurlijk kon onze partij hier niet ontbreken.

De organisatoren hadden een zestal stellingen geformuleerd waarop de verschillende Middelburgse partijen konden reageren.

Luc heeft voortreffelijk verwoord waar GroenLinks voor staat en waarmee wij de verkiezingen ingaan.

 

De stellingen met daarachter het standpunt van GroenLinks:

  1. Middelburg moet opgaan in een gemeente Walcheren:  neen maar wel samenwerken
  2. De gemeente Middelburg krijgt de komende jaren minder geld van de Centrale overheid, dus de gemeentelijke belastingen gaan omhoog:  neen, bezuinigingen halen uit dure externe adviseurs en schrappen van grote projecten.
  3. De gemeente Middelburg gaat zich de komende 4 jaren actiever en prominenter inzetten als het gaat om de aanpak van energie- en milieuproblematiek: ja, duurzamer bouwen, woningbouwvereniging hierop stimuleren, inzetten op energiebesparende activiteiten.
  4. Elke wijk in Middelburg heeft recht op een “maatpak” aanpak in plaats van het huidige “confectiebeleid”: alle wijken gelijk financieel ondersteunen maar initiatieven uit de wijk mogen van de gemeente wel meer aandacht krijgen. Wijkplannen moeten door de wijkbewoners samengesteld worden maar niet door de ambtenaren achter het bureau.
  5. Het ondersteunen van bewonersinitiatieven dient één van de speerpunten te zijn van de gemeentepolitiek; het verminderen van het budget en de frequentie van de wijktafels staat hier haaks op: GL kiest ervoor om de wijktafels anders in te richten en meer jongeren hierbij te  betrekken.
  6. Een wijkcentrum of een brede school zou het hart in de wijk De Griffioen kunnen zijn:  een wijkcentrum of brede school is in iedere wijk belangrijk. GL is voor het ombouwen van huidige locaties als wijkcentrum

 

Leny van den Heuvel