Fietsbeleid en gladheidbestrijding

In de PZC van 4 februari jl. staat het bericht dat er door een tekort aan strooizout door de provincie Zeeland niet meer gestrooid wordt op fietspaden, wel op de belangrijkste wegen voor auto`s. Het is bekend dat wanneer fietsers vallen ze groot risico lopen op een botbreuk.
Wanneer een auto gaat schuiven komt de bestuurder meestal met de schrik vrij als zij / hij de snelheid heeft aangepast aan de omstandigheden. Bij een valpartij met een fiets blijft het risico op kwetsuren groot. Fietsers moeten ook voorzichtig zijn maar dan nog kan een valpartij fataal zijn. Fietsers hebben in Zeeland ook weinig keus om zich te verplaatsen want OV ontbreekt in veel gevallen.

Datum 10 februari 2010

 

 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door Leen Harpe van de fractie GroenLinks

 

Vragen

  1. Is het juist dat het strooibeleid nu door omstandigheden primair is gericht op de belangrijkste provinciale wegen voor autoverkeer;
  2. Is het juist dat er in het geheel niet meer gestrooid wordt op fietspaden;
  3. Bent u met ons van mening dat juist fietspaden in deze omstandigheden, gelet op de risico’s die fietsers lopen, een voorkeursbehandeling zouden moeten genieten;
  4. Waarom is juist in het Zeeuwse jaar van de fiets het strooibeleid in deze in de ijskast gezet;
  5. Bent u bereid om uw beleid onmiddellijk aan te passen nu er de komende dagen sneeuw verwacht wordt;
  6. Bent u bereid uw beleid voor een mogelijke volgende strenge winter te heroverwegen in die zin dat fietsers dan ook een maximale bescherming gaan genieten.